Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

dinsdag 5 juli 2022

Schooltuinen in het zonnetje op het VNG-congres
De Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind tijdens de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Een schooltuin is een plek waar alle kinderen tot bloei kunnen komen. De Alliantie is een initiatief van Adviesbureau Beleef & weet, Vereniging GDO, IVN Natuureducatie, Rob Baan (Koppert Cress) en Simon Groot (East-West Seed).

Op het VNG-congres werd het initiatief van de Alliantie Schooltuinen in de Schijnwerpers gezet. Bekijk de video voor meer informatie over de bijdrage van Simon Groot en Rob Baan op het VNG-congres.

Schooltuinieren draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezonde voeding en zorgt ervoor dat zij gezonde en duurzame keuzes maken over wat ze eten. Dat is goed voor de gezondheid, maar ook voor de natuur, de biodiversiteit, het klimaat en het tegengaan van voedselverspilling.
Ook sociale aspecten krijgen in de schooltuin volop de aandacht: samenwerken met klasgenoten, geduld hebben en verantwoordelijkheid nemen. In de schooltuin ontstaat tevens verbinding tussen verschillende generaties, tussen mens en natuur en tussen scholen en omwonenden. De Alliantie Schooltuinen vindt dat elk kind recht heeft op een schooltuin.
Op het VNG-congres is bekend gemaakt dat de VNG een aparte bijeenkomst rond gezonde voeding, groene leefomgeving en schooltuinen gaat organiseren voor gemeentes. Alliantie schooltuinen en Greenports Nederland zullen hieraan bijdragen leveren.

Meer informatie over dit initiatief is te vinden op alliantieschooltuinen.nl. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief.