Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

dinsdag 8 maart 2022

Glastuinbouw Nederland heeft van het Ministerie van LNV de opdracht gegund gekregen om een Inspiratieboek Huisvesting Internationale werknemers op te stellen. Omdat de som der delen sterker is heeft Glastuinbouw Nederland de andere partijen binnen de primaire land en tuinbouw keten gevraagd om deze opdracht ‘met elkaar’ uit te voeren. Hierop is onder andere door Greenports Nederland positief op gereageerd. Dit thema is binnen Greenports Nederland onderdeel van de thematafel Arbeidsmarkt en Onderwijs en meer specifiek de werktafel Internationale Werknemers, onderdeel Huisvesting, waar en bestuurlijke tafel Huisvesting aan verbonden is.

Het hoogste doel achter de opdracht is een bijdrage te leveren de realisatie van migrantenhuisvesting te versnellen en tegelijkertijd te voldoen aan duurzaamheidseisen. Meer specifiekere doelen die volgens de opdracht van LNV moeten worden gerealiseerd zijn:

 • het verkrijgen van inzicht krijgen in oplossingsrichtingen voor de verschillende problemen (ter attentie van inspraak en inpassing RO beleid);
 • het Gemeenten bieden van instrument ter attentie van vaststelling en toetsing van projecten op het gebied van huisvesting internationale medewerkers.

De doelgroepen waarop het Inspiratieboek zich richt zijn:

 1. de medewerkers en bestuurders van lokale overheden, met name gemeenten;
 2. de initiatiefnemers en architecten om integraal duurzame concepten te ontwikkelen.

 De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn de volgende:

 • verzamelen van inspirerende voorbeelden rond de volgende thema’s:
 1. Kleinschalige migrantenhuisvesting op eigen erf
 2. Grootschalige migranten-huisvesting
 3. Draagvlak verkrijgen bij lokale bevolking
 4. Gemeentelijk beleid en toetsingskaders bij gemeenten
 • het (digitale) inspiratieboek wordt opgesteld inclusief toetsingskaders en hulpmiddelen voor gemeentelijk beleid rond arbeidsmigrantenhuisvesting. Daarbij worden voorbeeldteksten gemaakt, die in brede zin recht doen aan integraal duurzaam ontwikkelen, incl. energie-aspecten, biobased, sociale aspecten en natuurinclusiviteit.
 • het in de praktijk testen van het concept Inspiratieboek bij projecten van twee gemeenten en het verwerken van de opgedane ervaringen in het definitieve Inspiratieboek.

De uiteindelijke publicatie is het resultaat van de hierboven genoemde punten 1 t/m 4 en moet nadrukkelijk bijdragen aan de versnelling van de realisatie van duurzame huisvesting voor internationale medewerkers. Uiteindelijk wordt getracht te komen tot een presentatie van een tiental best practises.

 

Het is de inzet om het Inspiratieboek eind april klaar te hebben. Gelet op de beschikbaarheid van voorbeelden, de kennis waarover we met elkaar beschikken, het netwerk wat we hebben en de drive en betrokkenheid van de partijen en ondernemers, vinden we dit ook een reëel doel. De inzet is dat we op 12 mei 2022 tijdens het grote congres ‘Een jaar na Roemer’, in het (plenaire deel) een belangrijke plek krijgen. Deze toezegging is ons in het verleden vanuit het IPA (Interdepartementaal Platform Arbeidsmigranten verantwoordelijk voor uit) ook gedaan.

Glastuinbouw Nederland heeft van het Ministerie van LNV de opdracht gegund gekregen om een Inspiratieboek Huisvesting Internationale werknemers op te stellen. Omdat de som der delen sterker is heeft Glastuinbouw Nederland de andere partijen binnen de primaire land en tuinbouw keten gevraagd om deze opdracht ‘met elkaar’ uit te voeren. Hierop is onder andere door Greenports Nederland positief op gereageerd. Dit thema is binnen Greenports Nederland onderdeel van de thematafel Arbeidsmarkt en Onderwijs en meer specifiek de werktafel Internationale Werknemers, onderdeel Huisvesting, waar en bestuurlijke tafel Huisvesting aan verbonden is.

Het hoogste doel achter de opdracht is een bijdrage te leveren de realisatie van migrantenhuisvesting te versnellen en tegelijkertijd te voldoen aan duurzaamheidseisen. Meer specifiekere doelen die volgens de opdracht van LNV moeten worden gerealiseerd zijn:

het verkrijgen van inzicht krijgen in oplossingsrichtingen voor de verschillende problemen (ter attentie van inspraak en inpassing RO beleid);
het Gemeenten bieden van instrument ter attentie van vaststelling en toetsing van projecten op het gebied van huisvesting internationale medewerkers.

De doelgroepen waarop het Inspiratieboek zich richt zijn:

 • de medewerkers en bestuurders van lokale overheden, met name gemeenten;
 • de initiatiefnemers en architecten om integraal duurzame concepten te ontwikkelen.
   

De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn de volgende:

Verzamelen van inspirerende voorbeelden rond de volgende thema’s:
1. Kleinschalige migrantenhuisvesting op eigen erf
2. Grootschalige migranten-huisvesting
3. Draagvlak verkrijgen bij lokale bevolking
4. Gemeentelijk beleid en toetsingskaders bij gemeenten

 • het (digitale) inspiratieboek wordt opgesteld inclusief toetsingskaders en hulpmiddelen voor gemeentelijk beleid rond arbeidsmigrantenhuisvesting.

Daarbij worden voorbeeldteksten gemaakt, die in brede zin recht doen aan integraal duurzaam ontwikkelen, incl. energie-aspecten, biobased, sociale aspecten en natuurinclusiviteit.

 • het in de praktijk testen van het concept Inspiratieboek bij projecten van twee gemeenten en het verwerken van de opgedane ervaringen in het definitieve Inspiratieboek.

De uiteindelijke publicatie is het resultaat van de hierboven genoemde punten 1 t/m 4 en moet nadrukkelijk bijdragen aan de versnelling van de realisatie van duurzame huisvesting voor internationale medewerkers. Uiteindelijk wordt getracht te komen tot een presentatie van een tiental best practises.

Het is de inzet om het Inspiratieboek eind april klaar te hebben. Gelet op de beschikbaarheid van voorbeelden, de kennis waarover we met elkaar beschikken, het netwerk wat we hebben en de drive en betrokkenheid van de partijen en ondernemers, vinden we dit ook een reëel doel. De inzet is dat we op 12 mei 2022 tijdens het grote congres ‘Een jaar na Roemer’, in het (plenaire deel) een belangrijke plek krijgen. Deze toezegging is ons in het verleden vanuit het IPA (Interdepartementaal Platform Arbeidsmigranten verantwoordelijk voor uit) ook gedaan.