Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Digitale Meet up: 
Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

donderdag 25 juni 2020

Het Tuinbouwakkoord weerspiegelt de gezamenlijke ambitie voor het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken we de kracht van het tuinbouwcluster, keken we terug op de afgelopen periode en maakten we een doorkijkje naar de toekomst.

Ook werden gisteren de nieuwe tuinbouwcijfers gepresenteerd die zijn opgesteld door CBS en WEcR. Daarin kwam naar voren dat het gehele tuinbouwcluster een bijdrage van 21,1 miljard euro heeft aan de Nederlandse economie, bijna 3 procent van het BBP. CBS landbouweconoom Cor Pierik lichtte deze toe en liet ook zien wat de invloed van de coronacrisis is geweest op de exportwaarde voor de verschillende sectoren. Gisteren publiceerde Greenports Nederland en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hierover samen een persbericht. De tuinbouwcijfers 2019 zijn te downloaden via bij het CBS.

En hoe nu verder?
Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) lichtten de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe.

De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s,  de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Dit willen we op 1 oktober met u delen tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres.

Kijk hier de digitale Meet up terug. 

Noteer ook alvast 1 oktober vanaf 14 uur in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres. Verdere informatie over de verdere invulling en plaats volgt in september.