Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Tuinbouw goed voor bijna 3 procent van de Nederlandse economie

donderdag 25 juni 2020

CBS en Wageningen Economic Research presenteren nieuwe tuinbouwcijfers

Bedrijven in het tuinbouwcluster dragen direct en indirect 21,1 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Tuinbouwcijfers 2019, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research vandaag bekend hebben gemaakt. De sector laat een jaarlijkse groei zien in productie, werkgelegenheid en R&D.

Het tuinbouwcluster, welke bestaat uit de ketens van groente, fruit, de sierteelt, uitgangsmaterialen en techniek, is goed voor 3,4 procent van de totale werkgelegenheid en zorgt daarmee voor circa 300.000 banen (254.000 FTE). Van de totale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Nederland wordt 4,5 procent door de tuinbouwketen gedaan. De totale bijdrage van de tuinbouwketen aan de Nederlandse economie is 2,7 procent van het bruto binnenlands product en is daarmee ruim 2 keer groter dan Schiphol.

Multinational
Jaap Bond is boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De cijfers laten volgens Bond zien dat de tuinbouwsector een belangrijke economische sector is voor Nederland. ‘Ons land is het hoofdkantoor van deze bijzondere multinational die bestaat uit duizenden mkb-bedrijven en internationaal toonaangevende kennisinstellingen. Het tuinbouwcluster heeft een belangrijke regiefunctie in de handel en is dé innovatieve kraamkamer van duurzame oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke problemen. De sector levert een belangrijke bijdrage aan voedselzekerheid- en veiligheid in de wereld via kennis, zaden en technologie. Onze innovaties gaan de hele wereld over.’

Coronacrisis en verder
Uit de cijfers blijkt dat de tuinbouwcluster flink geraakt is door de Coronacrisis. De exportdip in maart en april laat zijn sporen achter, maar voor diverse producten is de afzet aan het herstellen. Veel bedrijven hebben het nog wel zwaar: ze zijn door de crisis het vet op de botten kwijtgeraakt en zullen voorzichtiger zijn met investeren in bijvoorbeeld duurzame innovaties. ‘Ons internationale model heeft ons ver gebracht, maar handelsbelemmeringen en protectionisme liggen op de loer’, aldus Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenports Nederland. Zij gelooft in de veerkracht van het cluster en verwacht dat tuinbouw sterker uit de crisis komt. ‘De tuinbouw produceert producten voor gezondheid en geluk, dit zijn de waarden die ertoe doen. Bovendien staat de sector wereldwijd bekend om kennis en innovaties, dat maakt de sector sterk, en ik verwacht dat we die kunnen blijven vermarkten.’ Volgens Bom-Lemstra leert de crisis dat samenwerking binnen het tuinbouwcluster noodzakelijk is om kracht te tonen.

Onderzoek
De Tuinbouwcijfers 2019 zijn tot stand gekomen door onderzoek van het CBS en Wageningen Economic Research op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De cijfers geven een beeld van de economische prestaties van de sectoren tuinbouw en uitgangsmaterialen: vanaf het bouwen van de kassen, het telen van de zaden tot aan het veilen van groenten, fruit en bloemen. De rapportage Tuinbouwcijfers 2019 is op te vragen bij het CBS.