Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving

donderdag 20 januari 2022

Greenports Nederland neemt ook deel aan de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving. Gezondheid is één van de acht thema's in het tuinbouwakkoord. De cross-sectorale samenwerking tussen de Tuinbouw, Agri&Food en Gezondheid (Life Science & Health) in deze Roadmap is een rechtstreeks gevolg van afspraken die gemaakt zijn bij een digitaal regiobezoek van de topsectoren aan Greenport Venlo. De ambities en doelen van topsectoren en Greenport Nederland liggen op dit thema op 1 lijn, zodat voor een gezamenlijke aanpak gekozen is. Met het concreet formuleren van de actielijnen start nu ook de uitvoering van deze lijnen. Hierin liggen ook voor ons netwerk mooie uitdagingen, welke zullen worden opgepakt vanuit de tafel Gezonde Mensen.