Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 6 juni 2024

De vollegrondsgroenteteelt staat voor grote uitdagingen en heeft in toenemende mate te maken met scherpere normen voor bemesting (Kaderrichtlijn Water, Nitraatrichtlijn) en gewasbescherming. Ook de afnemers van de geteelde producten stellen steeds hogere eisen m.b.t. duurzaamheid en voedselveiligheid.

Het doel van het Seed Money Project is om verschillende stakeholders uit deze sector te verbinden en vervolgens met elkaar te beschouwen (helicopterview) waar de vollegrondsgroentesector op de lange termijn staat, hoe ze toekomstbestendig kan blijven (vooral gericht op bodem- en watermanagement) en langs welke routes dat gerealiseerd kan worden op de korte en middellange termijn, aansluitend op de state of art kennis & innovatie en op reeds lopende activiteiten in wetenschap en praktijk.

Het resultaat is een route- en kansenkaart voor de vollegrondsgroentesector voor de lange termijn (ca. 10 jaar verder), die een samenhangend overzicht biedt van wat er op de korte en middellange nodig/mogelijk is, welke kennis en innovatie daarvoor ontwikkeld of ontsloten moet worden, voor/met welke stakeholders (publiek, privaat), en aan welke randvoorwaarden daarnaast voldaan moet worden (bijv. wet- en regelgeving, onderwijs, …). Zie hier de flyer en deelnemende partijen.

Middels een inventarisatie met 4 regionale bijeenkomsten willen we komen tot een  strategische agenda en een kansenkaart voor de toekomst. Wij je deelgenoot zijn? Meld je dan aan via coert.bregman@wur.nl

Regionale workshops 19.30-22.00

20 juni Bollenmarkt 7m Zwaagdijk-Oost

27 juni Johan van Stalbergweg 4 Vredepeel

2 juli Groeneweg 3 Westmaas

9 juli Rivierduinweg 9 Swifterbant Verwerking

- rapportage Augustus – september - oktober

Centrale workshop 29 oktober Wageningen Route en kansenkaart Oktober - december

Dit Seed Money Project is gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal Nederland