Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

dinsdag 14 mei 2024

Greenports Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met de regionale greenports, de overheden, de ondernemers en het onderwijs/kennisinstellingen aan een gezamenlijke aanpak en versnelling van transitie-opgaven voor een sterk en duurzaam tuinbouwcluster.

In het jaarverslag 2023 nemen we u graag mee langs de activiteiten en resultaten op deze verschillende sectorthema’s zoals duurzame gebiedsaanpak, positionering van het cluster, arbeid, verslogistiek en gezonde planten.

Bijgaand het verslag.

Veel leesplezier.