Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

maandag 3 april 2023

Onvoldoende goede huisvesting? Geen internationale medewerkers!

Goede huisvesting regelen voor internationale werknemers is een complex dossier voor veel gemeenten en ondernemers. Daarom nodigden Greenports Nederland en LTO Nederland wethouders, gedeputeerden, beleidsmakers en ondernemers uit voor een werkbezoek in Zeewolde op 31 maart. Meer dan 60 deelnemers wilden met hun eigen ogen zien hoe er in Zeewolde 1200 internationale werknemers een huis hebben gekregen.

‘Dit is echt inspiratie opdoen voor ons eigen beleid,’ vertelt een van de deelnemende wethouders. ‘Wij moeten nu nog heel veel gedogen. Wij willen ook goede en voldoende huizen voor onze internationale werknemers.’ Tegen datzelfde probleem liep de gemeente Zeewolde ook aan rond 2010. Burgemeester Gorter begon het werkbezoek met een schets van de situatie destijds: ‘Parkeerplaatsen in woonwijken waren overvol, steeds meer woningen werden bewoond door Poolse werknemers en er waren ondernemers die huisvesting regelden zonder vergunning; dat leidde soms tot schrijnende situaties.’

Bekijk hier het filmpje van het werkbezoek:

Samenwerking de oplossing

Het moest anders. Het gemeentebestuur zocht de samenwerking met agrariërs, uitzendbureaus, industrie en huisvesters. ‘Want internationale werknemers zijn nodig voor de economie. Het zijn gewoon mensen. Ze werken hier hard en moeten net als ieder ander kunnen uitrusten in een goed onderkomen. En bovendien, zonder goede huisvesting kijken veel internationale werknemers gewoon een land verder, de concurrentie is groot.’

Wie het park aan de Bosruiterweg wel eens heeft bezocht kent het resultaat. Een mooi park met goede huizen, een sportschool, supermarkt en beheerder. De wijkagent heeft nauw contact met de wijk. ‘Er is hier dan ook niet meer of minder overlast dan in elke andere woonwijk,’ antwoordt de agent op vragen van een van de aanwezigen.

Naast een grootschalig park is er nog een oplossing gevonden om internationale werknemers goed te huisvesten. Boeren en tuinders mogen op hun eigen erf vijftig werknemers een onderkomen aanbieden. Op advies en na onderzoek van de lokale afdeling van LTO Noord is deze regeling tot stand gekomen in Zeewolde. Perenteler Roy Gieling was vrijdagochtend ook aanwezig en vertelde dat dit voor veel boeren en tuinders de oplossing is om werknemers te huisvesten tijdens de oogsttijd, wanneer er voor korte tijd veel werknemers nodig zijn. Ook in andere gemeenten lijdt het huisvesten van internationale medewerkers op het erf van agrariërs tot tevredenheid voor beide partijen.

Meer werkbezoeken

Het werkbezoek aan het huisvestingsterrein in Zeewolde is de start van een serie huisvestingsbezoeken, georganiseerd door Greenports Nederland en LTO Nederland. Vrijdag 9 juni staat het volgende werkbezoek gepland: dan kunnen ambtenaren, bestuurders en ondernemers in Peel en Maas in Limburg een kijkje nemen bij huisvesting die op het eigen erf van een ondernemer gerealiseerd is. Als u hier meer informatie over wilt ontvangen kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: info@greenports-nederland.nl.

 Kijk voor meer informatie op onze pagina huisvesting.