Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Themapagina huisvesting internationale werknemers

Greenports Nederland werkt samen met de regionale Greenports aan het thema huisvesting internationale medewerkers. Het doel van de samenwerking is om een substantiële bijdrage te leveren aan de benodigde versnelling in de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties voor internationale medewerkers in de land- en tuinbouwsector. In die samenwerking wordt ingezet op:

  1. Het delen van kennis over en ervaringen met de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties in de regio’s.
  2. Het inventariseren van de belemmeringen die de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties in de weg staan en het aandragen van oplossingen hiervoor.
  3. Het onder de aandacht brengen van de belemmeringen en de oplossingen bij gemeenten, provincies en het Rijk.  

De samenwerking is georganiseerd in een werktafel en een bestuurlijke tafel. Aan de werktafel hebben vertegenwoordigers van de regionale greenport zitting alsmede vertegenwoordigers van LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, LLTB en provincie Gelderland. De bestuurlijke tafel bestaat uit wethouders en burgemeester van gemeenten die zich hard maken voor dit thema en uit bestuurders van LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland.

Dit jaar worden er een aantal werkbezoeken georganiseerd georganiseerd door Greenports Nederland en LTO Nederland.

- Lees hier het verslag van het werkbezoek aan Erica op 27 november 2023

- Lees hier het verslag van het werkbezoek aan Zeewolde op 31 maart 2023

- Lees hier het verslag van het werkbezoek in Peel en Maas in Limburg op 9 juni 2023

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief delen we graag inspirerende voorbeelden en relevant nieuws rondom het thema huisvesting voor internationale medewerkers.

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief mei 2023  

Nieuwsbrief maart 2023

Bouwen, bouwen, bouwen

Kernboodschap Greenports Nederland over huisvesting Internationale Medewerkers

Openen (PDF)

Inspiratieboek

voor meer en betere huisvesting van internationale medewerkers, door LTO en GPNL

Openen (PDF)

Aantallen en samenstelling internationale werknemers per maart 2022

In opdracht van Greenports Nederland heeft onderzoeksbureau Decisio de aantallen en samenstelling van internationale werknemers in Nederland in kaart gebracht. De resultaten treft u hier aan.

In dit document delen we de belangrijkste resultaten met u en de visie van Greenports Nederland daarop.

Decisio heeft zich in het onderzoek geconcentreerd op de provincies waarin de Greenports gebieden gevestigd zijn. Voor deze provincies zijn de individuele onderzoeksresultaten beschikbaar: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

In de rapportages worden de provinciale cijfers vergeleken met de cijfers op landelijk niveau. De cijfers op gemeentelijk niveau zijn niet in deze rapportages opgenomen. Belanghebbenden kunnen die gemotiveerd opvragen bij Greenports Nederland.

Over het onderzoek en de resultaten is een webinar georganiseerd. Deze kijkt u hier terug.

Onderzoek belemmeringen

Resultaten inventarisatie belemmeringen bij realisatie huisvestingsinitiatieven

Openen (PDF)

Handreiking huisvesting

Internationale Medewerkers
September 2021

Openen (PDF)