Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 16 mei 2024

Greenports Nederland en LTO Nederland hielden gisteren een succesvol werkbezoek bij de kleinschalige huisvestingslocatie van aardbeienkweker HG Eerenburg in Nispen. Gemeenten, provincies, agrarische ondernemers en bestuurders discussieerden met elkaar over de verschillende problemen en uitdagingen die spelen rondom het huisvesten van internationale werknemers. 

ZLTO-bestuurder Remco Beekers, die blij was met de grote opkomst deze dag, gaf in zijn openingswoord aan het terecht te vinden dat het voorkomen van misstanden steeds hoger op de agenda staat. Zo refereerde hij aan de deelname van ZLTO aan het Brabants Migratie en Informatie Punt (BMIP), dat ernaar streeft om zowel werkgevers als Internationale werknemers op een laagdrempelige manier te informeren over wonen, werken en leven. Klaar Koenraad, wethouder van de gemeente Roosendaal, roemde de manier waarop HG Eerenburg de huisvesting van internationale medewerkers zelf heeft vormgegeven. 

‘Een voorbeeld van hoe het ook kan’, zo gaf ze aan. ‘Ik merk sowieso dat men in de agrarische sector doorgaans zuinig is op haar mensen.’  Koenraad raadde ondernemers aan om de zorg en het welzijn van medewerkers goed te bewaken. ‘Spoor ze aan om zich bijvoorbeeld in te schrijven bij de gemeente, want dan zijn ze verzekerd en kunnen ze ook bij de gewone huisarts terecht. We merken dat de druk op onze huisartsenposten steeds groter wordt.’

Charlotte Huijsmans, eigenaresse van HG Eerenburg, sloot zich hierbij aan. ‘Veel internationale werknemers verzekeren zich niet uit eigen beweging, dus hebben we dit in eigen hand genomen via het zorgcollectief bij LTO.’ Huijsmans vertelde hoe ze zelf twaalf jaar geleden een eigen huisvestingslocatie inrichtte voor haar internationale medewerkers. ‘Deze medewerkers worden steeds schaarser, wij denken dat we onszelf met onze faciliteiten kunnen onderscheiden waardoor we mensen aan ons binden. Dat blijkt ook wel, want er is bij ons nauwelijks verloop van medewerkers.’ 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het lastig is om nieuwe huisvestiging te realiseren voor medewerkers en dat dit proces jaren in beslag kan nemen. Vanuit gemeenten valt op dat gebied nog wel een efficiencyslag te maken en is het een aandachtspunt om een gelijk speelveld te creëren, bleek uit de discussies. Aan het slot van de ochtend gaf Huijsmans een rondleiding door de woonunits op HG Eerenburg, die haar medewerkers geheel naar eigen wens hebben mogen inrichten.