Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 14 september 2023

Nationaal Tuinbouwcongres op woensdag 4 oktober 

Locatie: Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

De tuinbouw als partner van de natuur en biodiversiteit…hoe werkt dit?

De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur. Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan?

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd, is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Welke rol gaan wij hier pakken?

Biodiversiteit zal de komende jaren vaak centraal staan. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen.

De sprekers en workshops tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres nemen u mee in de kansen en uitdagingen waar de sector voor staat.

...................................................................................

Programma Nationaal Tuinbouwcongres 

12.30 - 13.30 uur

Inloop/Ontvangst Naturalis Biodiversity Centre met tevens de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken

13.30 - 15.15 uur 

Start plenair programma met minister Piet Adema van LNV en medewerking van o.a. Vincent Merckx groepsleider Understanding Evolution in Naturalis, en diverse vooruitstrevende topondernemers.

Vincent Merckx is onderzoeker bij Naturalis en de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar biodiversiteit, met name in de bodem. Hij laat ziet dat het meten en begrijpen van biodiversiteit nog steeds een enorme uitdaging is, maar dat er ook kansen liggen om deze biodiversiteit te gebruiken voor een duurzamere tuinbouw. Door onderzoek en praktijk beter met elkaar te verbinden kunnen deze kansen maximaal benut worden.

15.15 - 17.00 uur 

Drie Workshops:
Workshop 1. Voorbij de tovenaar versus de profeet. Let’s go!
Gaan biologische teelt en ecomodernisme elkaar versterken? Wat is wijsheid? En wat is waarheid? Hidde Boersma, schrijver, spreker en maker van de film Paved Paradise, waarin hij pleit voor intensieve landbouw om natuur te sparen, en Joris Lohman, directeur Foodhub, opgericht om de voedseltransitie te versnellen naar een duurzaam en gezond voedselsysteem stellen zichzelf en het publiek continu deze vragen. Hun zoektocht naar oplossingen voor hetzelfde probleem levert de nodige discussies op. En dat is juist goed! Maar hoe creëren we een wereld waarin beide richtingen aan de slag kunnen. Wat is er nodig? Ze gaan graag met u hierover in gesprek en stellen de vraag: wat heeft u nodig om aan te sluiten bij een nieuw verhaal? Mark Wijsman zal hierbij als gespreksleider aanwezig zijn.

Workshop 2. Biodiversiteit & bedrijfsvoering: verken het transitiepad naar een winstgevende natuurinclusieve tuinbouw
Gerry Kouwenhoven MBA, Associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, Hogeschool Inholland (inHolland) neemt ons als gespreksleider in een rondetafelgesprek mee in mogelijke transitiepaden, de kansen en dilemma’s die ondernemers tegenkomen bij het tot waarde brengen van extra inspanningen voor biodiversiteit in de keten. Het gesprek vindt plaats met Eveline Stilma, adviseur innovatie plantenteelt bij Greenport West-Holland, Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank Nederland en José van der Klauw, manager Quality and Sustainability Van Dijk Flora

Workshop 3. Biodiversiteit & de omgeving. Inzichten en actie.
Jaap Dirkmaat (directeur Nederlands cultuurlandschap) en Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben) geven ons een korte inkijk in het tot nu grootste landschapsherstelproject van Nederland ‘De Ooijpolder ‘ en de realisatie van “Heerlijckheid Land van Cuijk”. Zij gaan vervolgens met u in gesprek over de verbinding tussen bedrijf, overheid en omgeving. Jaap en Toon delen hun lessons learned. Maar nog belangrijker is de vraag: op welke wijze is het tuinbouwcluster in staat om samen te investeren in een betere natuurinclusieve leefomgeving? Hebben we een (regionale) biodiversiteit strategie en wat is de rol van bomen en heesters in de publieke ruimte daarbij. Welke rol kunnen we hier met elkaar vervullen?Gespreksleider: Ronald Hiel (manager deltaplan Biodiversiteitsherstel)


17.00 - 17.15 uur

Plenaire afsluiting

17.15 - 18.00 uur

Netwerkborrel met hapjes 

 

U kunt zich niet meer aanmelden.  

 

Nationaal Tuinbouwcongres op woensdag 4 oktober 

Locatie: Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

De tuinbouw als partner van de natuur en biodiversiteit…hoe werkt dit?

De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur. Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan?

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd, is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Welke rol gaan wij hier pakken?

Biodiversiteit zal de komende jaren vaak centraal staan. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen.

De sprekers en workshops tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres nemen u mee in de kansen en uitdagingen waar de sector voor staat.

...................................................................................

Programma Nationaal Tuinbouwcongres 

12.30 - 13.30 uur

Inloop/Ontvangst Naturalis Biodiversity Centre met tevens de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken

13.30 - 15.15 uur 

Start plenair programma met minister Piet Adema van LNV en medewerking van o.a. Vincent Merckx groepsleider Understanding Evolution in Naturalis, en diverse vooruitstrevende topondernemers.

Vincent Merckx is onderzoeker bij Naturalis en de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar biodiversiteit, met name in de bodem. Hij laat ziet dat het meten en begrijpen van biodiversiteit nog steeds een enorme uitdaging is, maar dat er ook kansen liggen om deze biodiversiteit te gebruiken voor een duurzamere tuinbouw. Door onderzoek en praktijk beter met elkaar te verbinden kunnen deze kansen maximaal benut worden.

15.15 - 17.00 uur 

Drie Workshops:
Workshop 1. Voorbij de tovenaar versus de profeet. Let’s go!
Gaan biologische teelt en ecomodernisme elkaar versterken? Wat is wijsheid? En wat is waarheid? Hidde Boersma, schrijver, spreker en maker van de film Paved Paradise, waarin hij pleit voor intensieve landbouw om natuur te sparen, en Joris Lohman, directeur Foodhub, opgericht om de voedseltransitie te versnellen naar een duurzaam en gezond voedselsysteem stellen zichzelf en het publiek continu deze vragen. Hun zoektocht naar oplossingen voor hetzelfde probleem levert de nodige discussies op. En dat is juist goed! Maar hoe creëren we een wereld waarin beide richtingen aan de slag kunnen. Wat is er nodig? Ze gaan graag met u hierover in gesprek en stellen de vraag: wat heeft u nodig om aan te sluiten bij een nieuw verhaal? Mark Wijsman zal hierbij als gespreksleider aanwezig zijn.

Workshop 2. Biodiversiteit & bedrijfsvoering: verken het transitiepad naar een winstgevende natuurinclusieve tuinbouw
Gerry Kouwenhoven MBA, Associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw, Hogeschool Inholland (inHolland) neemt ons als gespreksleider in een rondetafelgesprek mee in mogelijke transitiepaden, de kansen en dilemma’s die ondernemers tegenkomen bij het tot waarde brengen van extra inspanningen voor biodiversiteit in de keten. Het gesprek vindt plaats met Eveline Stilma, adviseur innovatie plantenteelt bij Greenport West-Holland, Alex Datema, directeur Food & Agri Rabobank Nederland en José van der Klauw, manager Quality and Sustainability Van Dijk Flora

Workshop 3. Biodiversiteit & de omgeving. Inzichten en actie.
Jaap Dirkmaat (directeur Nederlands cultuurlandschap) en Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben) geven ons een korte inkijk in het tot nu grootste landschapsherstelproject van Nederland ‘De Ooijpolder ‘ en de realisatie van “Heerlijckheid Land van Cuijk”. Zij gaan vervolgens met u in gesprek over de verbinding tussen bedrijf, overheid en omgeving. Jaap en Toon delen hun lessons learned. Maar nog belangrijker is de vraag: op welke wijze is het tuinbouwcluster in staat om samen te investeren in een betere natuurinclusieve leefomgeving? Hebben we een (regionale) biodiversiteit strategie en wat is de rol van bomen en heesters in de publieke ruimte daarbij. Welke rol kunnen we hier met elkaar vervullen?Gespreksleider: Ronald Hiel (manager deltaplan Biodiversiteitsherstel)


17.00 - 17.15 uur

Plenaire afsluiting

17.15 - 18.00 uur

Netwerkborrel met hapjes 

 

U kunt zich niet meer aanmelden.