Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Persbericht 

donderdag 16 mei 2024

De tuinbouwsector biedt innovatieve oplossingen voor klimaatverandering

Het Nederlandse klimaat verandert in hoog tempo. Toenemende temperaturen, hittegolven, zware buien en droogteperiodes hebben nu al een grote impact op ons dagelijks leven. De urgentie van klimaatadaptatie, zoals benadrukt in het recent verschenen PBL-rapport "Klimaatrisico’s in Nederland", vraagt om slimme en duurzame oplossingen. 

De Nederlandse tuinbouwsector staat klaar om een cruciale rol te spelen in deze noodzakelijke aanpassingen. Deze sector, bekend om zijn innovatieve kracht, ontwikkelt al langer diverse technologieën en methoden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Neem de kas als voorbeeld, waarbinnen we de grilligheid en risico’s van weer en klimaat grotendeels opvangen, omdat we ongeacht weersomstandigheden nauwkeurig en optimaal geteeld kan worden.

Daarnaast investeert de sector in watermanagement door opslag van regenwater op het bedrijf en door gebruik te maken van  slimme irrigatiesystemen die waterverbruik optimaliseren en verspilling minimaliseren. Deze systemen maken gebruik van sensoren en data-analyses om precies te bepalen wanneer en hoeveel water een gewas nodig heeft, wat essentieel is tijdens droogteperiodes. Een ander voorbeeld van innovatie in de tuinbouw is de ontwikkeling van nieuwe gewassen die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Door genetische verbetering en selectie van gewassen die beter presteren onder wisselende klimaatomstandigheden, kunnen telers opbrengstverliezen minimaliseren en de voedselzekerheid verbeteren.

Ook speelt de tuinbouwsector een belangrijke rol in het vergroenen van stedelijke gebieden, wat bijdraagt aan klimaatadaptatie. Ze produceert de planten voor groene daken, gevels  en parken en helpt daarmee niet alleen om de stedelijke omgeving te koelen en wateroverlast te verminderen, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid van steden.

De Nederlandse tuinbouwsector toont aan dat klimaatadaptatie geen bedreiging hoeft te zijn, maar een kans richting innovatie en vooruitgang. Met onze technologische kennis en duurzame benaderingen bieden we oplossingen die niet alleen de sector zelf, maar ook de bredere samenleving ten goede komen. Hierdoor blijft Nederland een voorloper in de aanpak van klimaatverandering, en zorgt de sector voor een toekomstbestendig en leefbaar land.

Wilt u meer informatie over de innovatie oplossingen binnen de tuinbouwsector? Neem dan contact op met Rutger Lommerse, Greenports Nederland email: rutger.lommerse@greenports-nederland.nl. M. 06-83699833