Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

vrijdag 23 september 2022

Bijgaande brief is 21 september verzonden aan wethouders tuinbouwgemeenten. 

Energiecrisis legt druk op oneigenlijk gebruik en ongewenste herbestemming bij glasopstanden.

Geachte wethouders tuinbouwgemeenten,

De glastuinbouwsector verkeert in zwaar weer. Langs deze weg willen wij onze grote zorg onder de aandacht brengen over de ruimtelijke gevolgen als direct effect van de explosief gestegen energiekosten bij onze glastuinbouwondernemers. Veel glastuinbouwbedrijven zitten momenteel in de overlevingsmodus en moeten de komende periode zeer lastige beslissingen nemen over de toekomst van het bedrijf. Voor een belangrijk deel zal dit leiden tot tijdelijke (geen teelt gedurende de winterperiode) of langdurige (bedrijfsbeëindiging en/of faillissement) leegstand van glasopstanden, bedrijfshallen en bedrijfswoningen.

Tuinbouwondernemers zullen op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen voor de ontstane situatie. Daarover bereiken ons al de eerste signalen. Tegelijkertijd zien ontwikkelaars en andere partijen kans om strategische grondposities in te nemen. Wij verwachten dan ook een toenemende druk op de tuinbouwgemeenten om in deze crisisperiode flexibel te acteren rondom de bestemming glastuinbouw: gedogen van oneigenlijk gebruik en/of verzoeken tot herbestemming.

Wij roepen u met klem op - in het belang van de toekomst van de glastuinbouw in Nederland - goed na te denken over de consequenties - in het (tijdelijk) gedogen van oneigenlijk gebruik of ongewenste herbestemmingen. Lessen vanuit vorige crisissituaties tonen aan dat (tijdelijke) flexibiliteit veelal onomkeerbaar is en de toekomstbestendigheid van een glastuinbouwgebied niet ten goede komt. Greenports Nederland juicht toekomstgerichte ontwikkelingen binnen de bestemming glastuinbouw van harte toe en heeft er alle vertrouwen in dat de sector door innovatief ondernemerschap en steun van de overheden sterker uit deze (tijdelijke) crisis komt.

Voor meer informatie; Rutger Lommerse Greenports Nederland (Rutger.lommerse@greenports- nederland.nl).

Met vriendelijke groet,


Namens Transitietafel Ruimtelijke Inrichting,


Adri Bom -Lemstra
Voorzitter Greenports Nederland