Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update ODE

maandag 17 februari 2020

Ondanks grote inspanningen, geen resultaat tarief ODE 2020

De grote, maandenlange inspanningen ten spijt is het Glastuinbouw Nederland en de lobbypartners Greenports Nederland, Rabobank, Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis niet gelukt om de verhoogde ODE-heffing voor 2020 van tafel te krijgen. Voorzitter Sjaak van der Tak reageert teleurgesteld: “We hebben er alles aan gedaan om voor dit jaar al resultaat voor onze leden te realiseren, tot aan overleg op ministerieel niveau toe. De geboden mogelijkheden voor 2021 zullen we echter volop benutten.”
 
Tot het laatste moment is overleg gevoerd met de ministers en DG’s van LNV, EKZ en Financiën. Landbouwminister Schouten gaf recent nog aan er alles aan te doen om met de glastuinbouw tot een oplossing te komen. De harde realiteit is echter dat de ODE-tarieven onveranderd worden ingevoerd. “We wisten uiteraard dat het een lastig traject was, maar ik had zeker de afgelopen weken hoop op een goede afloop. Die verwachtingen heb ik om die reden ook uitgesproken”, aldus Sjaak van der Tak, die in oktober vorig jaar zelf het initiatief nam om een petitie aan te bieden aan de Kamercommissie Financiën en zich sindsdien heeft vastgebeten in het ODE-dossier.

Lees het hele artikel verder via de website van Glastuinbouw Nederland.