Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

maandag 5 oktober 2020

Donderdag 1 oktober werd vanuit het World Horti Centre in Naaldwijk het Nationaal Tuinbouwcongres online gepresenteerd. Deelnemers konden via een livestream tijdens het eerste gedeelte van het programma het gesprek tussen Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland) en Marije Beens (wnd DG Agro ministerie LNV) volgen. Centraal stond de vraag “Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?”

Tijdens de coronacris werden de kwetsbaarheden van het gehele tuinbouwcluster blootgelegd. Dit was de aanleiding om een scenario analyse te laten maken door ACCEZ om ook de effecten op lange termijn in kaart te brengen. En nog belangrijker; om de ondernemers in de tuinbouw hiermee te ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Directeur Judith Schueler benadrukte dit ook in haar presentatie. Bedrijven worden door scenariodenken flexibeler en kunnen op deze manier beter omgaan met crisissituaties.

Lees hier het hele bericht.