Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Minister Schouten van LNV ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

donderdag 14 maart 2019

Bijna 35 tuinbouworganisaties en overheden tekenen mee

Berkel en Rodenrijs - Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Minister Schouten: ‘De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.’

Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via zeven prioriteiten zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De zeven prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van de individuele bedrijven, brancheorganisaties en ketens. Op basis van het akkoord dat op 14 maart is ondertekend, conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale ‘Klimaatakkoord’.

Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, opende het Nationaal Tuinbouwcongres dat georganiseerd is door Greenports Nederland en Greenport Holland: ‘Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen, om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.’

Tijdens het congres lieten vier tuinbouwondernemers aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe ze op hun eigen bedrijf bezig zijn met onder andere circulaire bloembollenteelt, moderne glastuinbouw, duurzame handel en de waarde van gezonde producten. ‘Alle organisaties die dit akkoord hebben ondertekend, doen dit voor de ondernemers in de tuinbouwsector. Zij zorgen ervoor dat de hele sector stappen zet naar een circulaire toekomst,’ aldus Greenport Holland voorzitter Niek Jan van Kesteren.

Win-win
Rob van Haaster is teler van bloembollen en snijhyacinten in Vijfhuizen. Hij wil als ondernemer zorgvuldig omgaan met de beschikbare grondstoffen. Hyacintenteelt is een meerjarige teelt, dus je moet goed zorgen voor de bodem en er net zoveel voedingsstoffen aan toevoegen als dat je er met de teelt uithaalt. ‘Een gezonde bodem leidt tot sterkere bollen, wat zorgt voor minder ziekten en minder spuiten, meer leven in de bodem en meer biodiversiteit. En dus ook tot betere bollen. Voor iedereen win-win,’ aldus Rob van Haaster.

Vervolgens was het woord aan Henk Raaijmakers, eigenaar van tuinplantenkwekerij De Oude Aa in Deurne en voorzitter van LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten. Hij ziet een belangrijke rol voor groen in de toenemende verstedelijking. Daarna ging potplantenteler Hans Koolhaas van LKP Plants uit Moerkapelle in op de warmtenetten en het energievraagstuk in de glastuinbouw. Naast teler, is hij ook voorzitter van de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder. Chayenne Wiskerke, directeur van familiebedrijf Wiskerke Onions in Kruiningen, benadrukte dat vrije markten en handelsstromen essentieel zijn voor Nederland. Het bedrijf exporteert jaarlijks 1,2 miljard kilo uien naar 140 landen.