Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

woensdag 26 oktober 2022

Op 13 oktober vond de digitale community-bijeenkomst plaats met als thema 'Voldoende elektriciteit? Een gespannen situatie’. Beschikbaarheid van voldoende elektriciteit is een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van de tuinbouw. Het elektriciteitsnetwerk zit echter aan de grens van haar capaciteit. Wat betekent dit voor de energietransitie? Is dit een knelpunt en wat zijn mogelijke oplossingen? Deze vragen vormden de rode draad tijdens de community-bijeenkomst.

Christian Klep, relatiemanager bij Liander, presenteerde de aanpak rond uitbreiding van het netwerk in het Rivierengebied. Al in 2018 werd het knelpunt van congestie voorzien. Doorlooptijden van nieuwe voorzieningen en uitbreiding van de capaciteit liggen echter al snel op twee tot zelfs zeven jaar.  De aanpak in het Rivierengebied verloopt langs drie sporen: 1. reduceren van vraag naar extra capaciteit door technische optimalisatie (achter de meter oplossing, energie hubs etc , 2. beschikbare capaciteit optimaler benutten en 3. het structureel uitbreiden van transportcapaciteit. Hierbij gaat het zowel om verbruik als om teruglevering. Door het tijdig signaleren verwacht Christian dat vanaf 2024 de congestieproblematiek in het Rivierengebied voor glastuinbouw grotendeels achter de rug zal zijn. Hier kun je volledige presentatie teruglezen.

Als vervolg hierop presenteerden Jeroen Larrivee (namens Greenport Aalsmeer) en Hans van den Berg (energiespecialist Glastuinbouw Nederland) oplossingen voor efficiëntieverbetering van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Via cases rond Smartgrid Schiphol en Greenpark Bleiswijk werden voorbeelden gegeven hoe door samenwerking van bedrijven, energieopslag via batterijen en andere oplossingen tot voldoende elektriciteit gekomen kan worden voor gebruikers, zonder al te grote belasting van het netwerk. Samenwerking rond benutting netwerkcapaciteit in tuinbouwgebieden is daarmee een belangrijk gesprekspunt in de verduurzamingsstappen en gebiedsontwikkeling. Hier kun je de volledige presentatie teruglezen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep aan deelnemers om te komen met suggesties voor onderwerpen in een volgende bijeenkomst. Mocht je interesse hebben in deelname in deze community-bijeenkomst of onderwerpen aan willen dragen stuur dan een mail naar rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl.

De volledige bijeenkomst kunt u hier terugkijken.

In het programma Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw zet Greenports Nederland, samen met Glastuinbouw Nederland en de regionale Greenports de schouders onder de energie-verduurzaming van tuinbouwgebieden door middel van collectieve oplossingen in die gebieden. Via de community 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw' informeren we ons netwerk aan regionale en gemeentelijke contactpersonen. Kennis delen via best practices en het belichten van kansen of knelpunten in de energietransitie zijn daarbij het uitgangspunt.