Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Informatiebijeenkomst regeerakkoord

donderdag 20 januari 2022

In een uur tijd werden gisteren 40 vertegenwoordigers van de Raad van Advies van Greenports Nederland en de lobbyisten van de branches en provincies bijgepraat over het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, van het kabinet Rutte 4.

Dat akkoord zet stevig in op verdere verduurzaming van de land- en tuinbouwsector. Het bestaande beleid wordt gecontinueerd en onderwijl worden er ook hogere ambities geformuleerd. Verder hoorden we dat door de nationale overheid een helpende hand wordt uitgestoken om de ondernemingen, gebiedsprocessen en marktvraagstukken te ondersteunen.

Drie onderwerpen werden na de opening door voorzitter Adri Bom-Lemstra uitgelicht:

  1. Energiedossier door Hans v/d Berg of Alexander Formsma (Glastuinbouw Nederland)
  2. De factor 'arbeid' door Peter Loef (Glastuinbouw Nederland)
  3. Fiscale aspecten door Gerjan Agterhof (VBN)