Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Nieuws

vrijdag 1 september 2023

Tuinbouw is een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een Verkiezingsmanifest opgesteld. Dit manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Deze zullen in de komende periode hierover actief worden benaderd.

Ook maken de partners position papers die dieper en concreter op de afzonderlijke onderwerpen uit het verkiezingsmanifest ingaan. Daarbij spreken we de overheid als partner aan. Het is belangrijk dat de betekenis van de tuinbouw voor economie en maatschappij goed op de kaart wordt gezet.

Bijgaand het verkiezingsmanifest.