Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

vrijdag 15 september 2023

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een Verkiezingsmanifest opgesteld. Dit politiek manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Deze zullen in de komende periode hierover actief worden benaderd.

Ook hebben de partners position papers gemaakt die dieper en concreter op de afzonderlijke onderwerpen uit het verkiezingsmanifest ingaan. Daarbij spreken we de overheid als partner aan. Het is belangrijk dat de betekenis van de tuinbouw voor economie en maatschappij goed op de kaart wordt gezet.

Bijgaand het politiek manifest

En korte clips met betrekking tot verschillende thema's:

Nederland heeft grote uitdagingen

Gezonde voeding

Energietransitie

Planten, bomen, bloemen zijn essentieel