Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

vrijdag 13 mei 2022

Eelde, 11 mei 2022

Greenport moet snel aan de slag met energietransitie, vinden telers

Onder flinke belangstelling vanuit de tuinbouwsector werd dinsdagmiddag 10 mei in bloemenveiling Eelde de Greenport Noord opgericht. Hiermee krijgen telers in provincies Friesland, Groningen en Drenthe voor het eerst een eigen regionale netwerkorganisatie. Greenport Noord moet de tuinbouwketen in Noord-Nederland verbinden en zorgen voor korte lijnen met de provincies en gemeenten ten gunste van het ondernemersklimaat voor de tuinbouw.

Tuinbouwondernemers in Noord-Nederland zijn blij met de ruimte, de rust en de goede verbindingen. Maar ze lopen aan tegen een gebrek aan feeling met de sector bij de regionale overheid. ‘De politiek mag ons beter gezind zijn’, zo verwoorde een teler het tijdens een recent afgenomen enquête onder de circa honderd partners van de nieuwe Greenport.
Dit gebrek is mede de aanleiding voor de oprichting van de nieuwe netwerkorganisatie, een initiatief van een aantal ondernemers in Drenthe. Uit hun enquête blijkt ook dat de tuinbouw in Noord-Nederland springlevend is en dat de bedrijven volop toekomstperspectief zien. Maar liefst 75 procent van de familiebedrijven heeft een opvolger, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. De Greenport vertegenwoordigt alle tuinbouwsectoren: glastuinbouw, bollenteelt, boom- en fruitteelt en vollegrondsteelt.

Met Greenport Noord hebben telers en overheden nu één aanspreekpunt. Zo wordt het voor telers makkelijker om met 1 stem te spreken richting gemeenten, waterschappen en provincies over dossiers die de sector betreft. “Voor overheden wordt het met een Greenport makkelijker om goed beleid te maken voor zaken als huisvesting van arbeidsmigranten, energievoorziening en verduurzaming van de teelt. Nu ontbreekt het bij hen vaak aan specifieke kennis over de sector. Anderzijds lopen tuinbouwbedrijven tegen het probleem aan dat zij individueel dingen moeten regelen die ook gezamenlijk zouden kunnen”, vertelt komkommerteler Inge Bergsma-De Vries, een van de initiatiefnemers.
Zij neemt zitting in het eerste bestuur, waarvan vijf van de zes leden tijdens de openingsbijeenkomst werden voorgedragen en benoemd. Naast Bergsma-De Vries bestaat het bestuur uit: Coen de Jong (Aardse Orchids), Romkje de Hoop (kwekerij De Triemen), Bastiaan Pellikaan (Aeres Hogeschool). Het vijfde lid wordt ingevuld vanuit Rabobank en het zesde lid is een vertegenwoordiger van de tuinbouw open grond.

Energietransitie
De thema’s waarmee de Greenport volgens de achterban als eerste aan de slag moet zijn de energietransitie, kennisontwikkeling en de aansluiting van het groene onderwijs op de regionale tuinbouw. Bovenaan het lijstje van investeringsplannen prijken energietransitie en personeelswerving. Vooral voor de glastuinbouw is energie een hot issue. Deze sector heeft een fossielvrije toekomst al enkele jaren geleden tot doel gesteld en de sterk gestegen gasprijzen maken dit thema nog urgenter.
Greenport Noord staat hierin straks niet alleen, maar kan profiteren van het werk van de landelijke organisaties Glastuinbouw Nederland en Greenport Nederland. De voorzitter van deze organisaties Adri Bom-Lemstra onderstreepte dat tijdens de Kick-off. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De kracht van samenwerking is dat vele partners een bijdrage leveren aan hetzelfde doel.” Voorts complimenteerde ze de oprichters met het resultaat en de werving van meer dan honderd ondernemers en organisaties uit de Noordelijke tuinbouwketen. De komst van Greenport Noord is een doorbraak voor de noordelijke tuinbouwketen, nadat eerdere pogingen tot een gezamenlijke organisatie niet zijn gelukt.