Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

dinsdag 5 juli 2022

‘Gezonde mens’ centraal op VNG-jaarcongres
‘Samen maken we het verschil’

Op dinsdag 28 juni werd in Hoorn het jaarcongres van de VNG georganiseerd. Voor de tuinbouwsector was het een bijzonder congres vanwege de aandacht in het hoofdprogramma voor het belang van voeding en groen voor de gezondheid van mensen. Eerst was er een mooie reportage over zaadveredelaar Simon Groot die de honger in de wereld aanpakt met projecten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, gericht op het gebruik van groentezaden die een hogere voedselopbrengst hebben. Daarna was het woord aan Rob Baan. Hij constateerde dat de boodschap die Simon in de hele wereld heeft uitgedragen in Nederland zelf zo langzamerhand teloor is gegaan. Kinderen groeien steeds minder op in een omgeving waarin ze voeding en groen op waarde schatten en de achtergrond ervan kennen. Deze ontwikkeling wordt goed duidelijk uit de sterke afname van het aantal schooltuinen. Daar waar dit vroeger gemeengoed was, heeft inmiddels nog maar 15% van de scholen hier ruimte voor. Via de alliantie Schooltuinen worden gemeentes aangespoord om op hun basisscholen dit aandeel weer omhoog te brengen. ‘Als kinderen niet weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het smaakt, gaan ze het ook nooit waarderen’, aldus Rob Baan, en getuige het applaus na afloop werd deze boodschap begrepen.

In aanvulling op het hoofdprogramma werd tijdens het congres met een stand door de thematafel Gezonde Mensen toelichting gegeven op het belang van gezonde voeding en een groene leefomgeving. Niet alleen op scholen is dit belangrijk, het speelt veel breder. Met wethouders en raadsleden van tal van gemeentes is gesproken over de mogelijkheden en is informatie uitgewisseld. Uit de reacties bleek dat de boodschap herkend en erkend wordt, maar dat veel gemeentes de gezondheidsprogramma’s nog niet, of op een andere manier uitvoeren. Er is dus duidelijke sprake van versnippering in de aanpak door overheden.


De tafel ‘Gezonde mensen’ wil graag bijdragen aan het vergroten van de aandacht voor voeding en groen in de leefomgeving en nodigde gemeentes uit om hierover met elkaar verder het gesprek aan te gaan. Via een flyer werd deze boodschap meegegeven aan de aanwezigen. Met andere landelijke organisaties die op dit terrein actief zijn, en waarmee de tafel verbinding heeft, willen we initiatieven delen. Dit versterkt de aanpak en zo kunnen lokaal projecten worden opgestart.