Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Samenwerking Topsector T&U en Greenports Nederland in kennisverspreiding

vrijdag 18 maart 2022

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) gaat samen met Greenports Nederland optrekken om de door onderzoek opgedane en beschikbare kennis naar de ondernemer te brengen. Topsector T&U beschikt over middelen voor onderzoek en heeft een valorisatieprogramma (IMPACT2025) met onder andere innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten. De regionale Greenports beschikken over een netwerk aan ondernemers en bedrijven, en hebben contacten met regionaal HBO. Ze gaan samen werken aan innovatie, valorisatie en kennisverspreiding. Daarbij zijn de plannen en de behoeftes van de ondernemers leidend.

Focusonderwerpen
De regionale Greenports werken onderling samen en kiezen maximaal twee focusonderwerpen voor hun eigen regio. Iedere regionale Greenport heeft een aanspreekpunt voor TKI T&U op het terrein van hun regionale focusonderwerp. Per onderwerp wordt een programmasecretaris vanuit de topsector aangewezen die goed op de hoogte is van de stand van het onderzoek op dat specifieke terrein.

Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten
Topsector T&U benoemt jaarlijks een aantal innovatiemakelaars volgens de MIT-regeling die individuele innovatieadviezen aan ondernemers verstrekken. Daarnaast heeft de topsector budget om regionale netwerkbijeenkomsten te ondersteunen met als voorwaarde dat deze bijeenkomsten zijn gericht zijn op het mkb.

Programma
De topsector en de regionale Greenports stellen jaarlijks samen een programma op met de relevante thema’s en bijeenkomsten in de regio, denk hierbij aan bijeenkomsten die vanuit het IMPACT2025-programma van de topsector worden georganiseerd en bijeenkomsten die in de regio georganiseerd worden. De innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten van de topsector worden regionaal ingezet op de aangeleverde thema’s

Driehoek
Per regionaal onderwerp werken de innovatiemakelaar, de programmasecretaris, een contactpersoon van de Greenport en eventueel een vertegenwoordiger van en brancheorganisatie samen. Het zou wenselij zijn als deze drie/vierhoek nog aangevuld kan worden met een contactpersoon van een regionale hbbo-instelling om de activiteiten te koppelen aan een Centre of Eexpertise of lectorenplatform om daarmee ook de kennisdoorstroom stimuleren/versnellen.

Meer weten? Neem contact op met Michiel Roelse, directeur TKI TU via m.roelse@tkitu.nl.