Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

'ODE frustreert energietransitie nog steeds'

donderdag 27 mei 2021

Belangrijkste paden
Zolang er geen structurele oplossing komt voor zowel de ODE-heffing als de CO2-voorzieing, zal dit de energietransitie van de glastuinbouw blijven frustreren met de bovengenoemde consequenties als resultaat. Elektrificatie is voor de glastuinbouw nou eenmaal een van de belangrijkste paden die bedrijven kunnen bewandelen in de energietransitie. Met als doel op termijn een klimaatneutrale sector te kunnen realiseren. “Wij hopen dat ook de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid zal nemen en zich, samen met het ministerie van LNV en de glastuinbouwsector, zal inzetten om dat doel te bereiken”, aldus de voorzitter van Glastuinbouw Nederland, mede namens de samenwerkende organisaties: Greenports Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en de Rabobank. Deze partijen hebben samen met Glastuinbouw Nederland een Kamerbrief ondertekend waarmee bovengenoemde zorgen en ontwikkelingen bij de politiek onder de aandacht zijn gebracht.

Dit persbericht is verstuurd vanuit Glastuinbouw Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Glastuinbouw Nederland. 

Evenementen agenda