Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

vrijdag 1 juli 2022

"Laat de energietransitie niet stilvallen! Geef de groene pioniers in de glastuinbouw de ruimte om door te gaan"

Vandaag benaderde Greenports Nederland leden van de Tweede Kamer, met de portefeuilles LNV, EZK, klimaat en/of energie. Zij wees hen in een brief op het voorstel 'Tijdelijke Correctieregeling Duurzame Warmte' dat Glastuinbouw Nederland aan het kabinet voorlegde. Een regeling waarmee - zonder verder kosten voor Den Haag - de energietransitie in de glastuinbouw door kan gaan, in plaats van teruggedraaid wordt. Het kabinet reageerde niet, terwijl de tijd voor de ondernemers dringt.

Met de huidige kaders van de bestaande SDE-regeling gaan als gevolg van een afgesproken referentiebenadering lopende en nieuwe duurzaamheidsprojecten per 1 januari 2023 financieel onderuit. Dit betekent dat deze ondernemers, pioniers van het eerste uur, gedwongen worden om weer fossiele brandstoffen te gaan gebruiken. Terwijl zij op dit moment juist via investeringen in duurzame energiebronnen al grote (fossiele) besparingen realiseren. Als er niet gehandeld wordt, dreigen ruim 30 biomassaprojecten, 24 aardwarmteprojecten en enkele zonthermievelden stil te vallen. De verwachting is dat de sector door deze ontwikkeling landelijk zo’n 700 miljoen kuub gas meer gaat gebruiken. Dat is ongewenst. De Greenports en de sector willen juist vooruit om dit gasverbruik te verminderen. In het bijzonder in de huidige brede maatschappelijk en politieke zoektocht naar minder afhankelijkheid van (Russisch) gas is deze ontwikkeling volledig ongewenst.

Voorstellen voor een oplossing liggen op tafel en kunnen zonder extra kosten gerealiseerd worden. Daar is alleen wel politieke wil en medewerking voor nodig. GPNL vraagt daarom aan de aangeschreven kamerleden om de transitie in de glastuinbouw te versnellen en deze tijdelijke correctieregeling te ondersteunen.

Lees de hele brief.