Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Oproep Eerste Kamer voor aanpassing ODE

donderdag 5 december 2019

Twee weken geleden is de ODE-wet met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Veel partijen waaronder Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, Anthos, Rabobank en VNO NCW hebben daar met teleurstelling kennis van genomen. De Eerste Kamer moet deze wet nog goedkeuren. Door diverse organisaties, waaronder Greenports Nederland roepen de Eerste kamer op om het wetsvoorstel aan te passen voor de tuinbouwsector en de regering te verzoeken in overleg met de sector tot alternatieven te komen die beter passen bij de uitgangspunten van het Klimaatakkoord 2030 en de inspanningen voor de energietransitie. Dat neemt niet weg dat ondernemers, zowel in de glastuinbouw als in de overige sectoren als bollenteelt en fruitteelt, zich ook moeten voorbereiden op de ODE-stijging, want die is dan per 1 januari 2020 al van kracht.

Lees hier de brief die Greenports Nederland naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.