Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Versnelling Modalshift door bundeling en partnership in de keten

dinsdag 30 november 2021

Donderdag 25 november organiseerde Greenports Nederland een webinar, waarbij de uitkomsten van het onderzoek ‘VERSnellen Modalshift in de Verslogistiek’ werden gepresenteerd. Met Modalshift wordt de verplaatsing van transport via de weg richting spoor en water aangeduid. Maurice Jansen, onderzoeker van Erasmus UPT, heeft in opdracht van Greenports Nederland, Total Produce, Danser Group en het Havenbedrijf Rotterdam een veldstudie uitgevoerd om te achterhalen waardoor de ontwikkeling van Modalshift in de Verslogistiek lastig op gang komt en welke mogelijkheden er zijn om daar doorheen te breken.

Vraag is actueel
De eerste constatering in het onderzoek is dat er urgentie is en dat die alleen maar toeneemt. Vanuit de congestie op de weg, actuele klimaatdoelstellingen (politiek, maar ook houding bij burgers) en de schaarste op de arbeidsmarkt is er steeds meer behoefte aan bundeling van transportstromen door gebruikmaking van spoor en water.

Ketensamenwerking
De weg om dit te bereiken kent nog veel hobbels. In het onderzoek is onderscheid gemaakt naar de knelpunten in het maritieme systeem, bij het (ont)koppelpunt en het continentale systeem. In elk van die systemen zijn verschillende spelers actief met ieder eigen belangen. Het onderzoek constateert dat een gezamenlijke aanpak essentieel is om tot structureel succes in de keten te leiden.

Naast infrastructurele, productgebonden en logistieke factoren blijkt uit het onderzoek dat vooral de inrichting van commerciële processen een cruciale rol speelt in het succes van projecten. Besteltijden, levertijden, flexibiliteit en betrouwbaarheid van levering zijn doorslaggevend. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is dat in het onderzoek is gebleken dat retailers hierin gaan bewegen.

Bundeling
Christian Østerbye, manager bij Coöp Trading, gaf in de discussie aan dat elke retailketen een strategie heeft op duurzaam transport. Modalshift is belangrijk hierin. Coöp is daarom actief met Modalshift bezig, maar merkt dat het benodigde volume lastig te regelen is. Individuele retailers zijn al snel weer te klein, dus ook daar is bundeling nodig. Zijn wens richting de tuinbouwsector is dat er in Nederland een of meerdere (ont)koppelpunten worden ingericht, van waaruit bundeling van stromen van een breed scala versproducten naar het achterland kan plaatsvinden. Daarnaast roept hij op om samen te werken en te zorgen voor coördinatie.

In gesprek
Michel Jansen, voorzitter Greenports Nederland Verslogistiek, sloot de bijeenkomst af met de oproep aan de deelnemers om binnen de eigen organisatie en met klanten in gesprek te gaan over modalshift. Door hier met elkaar over te spreken ontstaan oplossingen, is zijn ervaring in het nog korte traject van dit onderzoek. 

Green meets Ports
Op 27 januari staat het Green meets Ports congres gepland, waar Modalshift het thema is en een verdere verdieping op dit onderwerp plaatsvindt. Voor vragen kunt u zich wenden tot Rob van Ruiten, procesmanager Greenports Nederland, rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl.