Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

dinsdag 25 juni 2024

Meer openbaar groen als oplossing

De tuinbouw kan een grote rol spelen bij klimaatadaptatie, stelt Mark-Jan Terwindt lid van onze Raad van Advies en van de stichting De Groene Stad. Maar de sector kan dat niet alleen. Lees hieronder het opiniestuk van Mark- Jan in de Nieuwe Oogst.

Het Nederlandse klimaat verandert in rap tempo. We merken het allemaal: stijgende temperaturen, hittegolven, zware buien en langdurige droogteperiodes hebben een grote impact op ons dagelijks leven. De urgentie van klimaatadaptatie, zoals benadrukt in het onlangs verschenen rapport 'Klimaatrisico's in Nederland' van het Planbureau voor de Leefomgeving, vraagt om slimme en duurzame oplossingen. Gemeenten kunnen en moeten hier een versnelling in brengen.

Kijk naar onze Nederlandse groene sector. Bekend om haar innovatieve kracht, ontwikkelt onze sector al jaren technologieën en methoden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Cruciale rol
De tuinbouw speelt een cruciale rol in het vergroenen van stedelijke gebieden, wat bijdraagt aan klimaatadaptatie. De tuinbouw produceert planten en bomen voor groene daken, gevels en parken en helpt zo niet alleen om de stedelijke omgeving te koelen en wateroverlast te verminderen, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid van steden. Meer groen betekent ook een betere balans tussen mens en dier.

De kansen liggen voor het oprapen. Bedrijven en tuinbouwketens staan klaar om te investeren in producten en concepten voor klimaatadaptatieoplossingen. Dit gaat niet vanzelf. We hebben een duidelijk en vasthoudend overheidsbeleid nodig om meerjarig te investeren in een groene, gezonde leefomgeving. Bedrijven moeten op hun beurt ervoor zorgen dat ze de juiste soorten en hoeveelheden veredelen, vermeerderen en produceren.

Bossenstrategie
De onlangs afgesloten Bossenstrategie laat zien dat klimaatadaptatie geen losse kreet of eendagsvlieg is. Na jarenlang overleg tussen boomkwekers, Staatsbosbeheer en zaadhandelaars is onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 mei de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De partijen hebben zoveel mogelijk seinen op groen gezet om met elkaar samen te werken in het beschikbaar en leverbaar maken van autochtoon zaad en stekgoed dat nodig is voor het realiseren van de Bossenstrategie. Om de 161 miljoen benodigde bomen en struiken aan te planten, is veel plantmateriaal nodig.

Meerjarige aanpak
De Bossenstrategie is gesloten in het besef dat zonder goede samenwerking, kennisuitwisseling en eenduidige beeldvorming tussen marktpartijen en overheid er niet veel van die doelstelling zou terechtkomen. Het vereist een meerjarige aanpak, waarbij publieke en private partijen de handen ineenslaan. Dit vraagt om visie, planning en doorzettingsvermogen. Een decennium vooruitkijken is daarbij cruciaal om tot goede afspraken te komen en te kunnen waarmaken wat we beloven.

Nederlandse gemeenten, het is tijd om een voorbeeld te stellen. We hebben een leefklimaatpact nodig, waarin gemeenten het voortouw nemen. Laat zien dat jullie het serieus menen met klimaatadaptatie. Investeer in groen, maak werk van een duurzame toekomst. Zorg dat Nederland bekend komt te staan als voorbeeld van klimaatadaptatie met een vooruitziende blik en een goed geplande strategie. Net als bij onze eeuwenlange strijd tegen het water. Wees dapper, we zullen jullie ondersteunen waar mogelijk.

Bron: Nieuwe Oogst