Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Doorbraken in Verslogistiek

vrijdag 16 oktober 2020

16 oktober 2020 

Op 15 oktober organiseerde Greenports Nederland het congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’. Belangrijkste onderwerp tijdens dit online congres was de aanhaking van het ondernemersplatform Green meets Ports bij Greenports Nederland. Dagvoorzitter Paul Bleumink, één van de oprichters van Green meets Ports, gaf het stokje op deze bijeenkomst over aan Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenports Nederland.

Het platform Green meets Ports is een ondernemersnetwerk van logistieke dienstverleners in de plantaardige vers-ketens. Michel Jansen, managing director Total Produce en voorzitter van de tafel Verslogistiek binnen Greenports Nederland, koppelde tijdens het congres de agenda’s en activiteiten van deze tafel aan de prioriteiten vanuit het ondernemersplatform. Jansen: “Deze samenvoeging geeft ondernemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en mee te praten over het beleid en de projecten die vanuit de overheid worden opgezet. Dit zorgt voor meer focus op de logistiek en versterkt de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Eén van de projecten waar mee gestart is, is een studie naar de logistieke consequenties en kansen  van e commerce, voor de verslogistiek.”

Koppositie
In de bijeenkomst onderstreepte Hubert Mackus, gedeputeerde provincie Limburg, het belang van de verslogistiek voor de internationale concurrentiepositie van de tuinbouw. ”Een betrouwbare logistiek en goede infrastructuur zijn onlosmakelijk verbonden met versterking van onze export. Daarom investeert de provincie Limburg hier ook stevig in” aldus Mackus. Adri Bom-Lemstra gaf aan dat binnen Greenports Nederland het onderwerp logistiek veel prioriteit krijgt. In het Tuinbouwakkoord is het daarom opgenomen als een apart thema. Ze riep de deelnemende ondernemers tijdens dit congres op om aangesloten te blijven zodat zij kunnen mee te denken. Bom: ”De Nederlandse aanpak op het gebied van verslogistiek is een voorbeeld binnen Europese thuismarkt. Deze koppositie vraagt om innovatie op logistieke issues.  Alleen als we hierin samenwerken kunnen we onze positie behouden en versterken.”

Webinar

U kunt hier het webinar terug kijken.