Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 21 december 2023

Op 14 december organiseerde Coöperatie Broekpolder2040 het Broekpoldercafé, een feestelijke en informatieve bijeenkomst over de energietransitie in de polder. Alle eigenaren, zowel bewoners als ondernemers, uit de polder waren uitgenodigd bij Vertify aan de Zwethlaan (Oude Demokwekerij). Wethouder Varekamp trapte de bijeenkomst af. Gevolgd door een energieke presentatie van Frank Hollaar, projectgroeplid ‘Energietransitie Broekpolder 2024’.

Wethouder Varekamp benadrukte dat de gemeente zeer blij is met de initiatieven die worden genomen vanuit het gebied en daarmee de bewoners /ondernemers zelf. “Niets is mooier dan dat. Wat hier gebeurt in de Broekpolder, met alle initiatieven en innovaties van onderaf is uniek te noemen”, aldus Varekamp. Het college van B&W heeft dan ook besloten om het convenant tussen de coöperatie en de gemeente opnieuw te tekenen.

Frank Hollaar, lid van de projectgroep nam de aanwezigen vervolgens mee in het project ‘Energietransitie Broekpolder 2040’. Wat gebeurt er momenteel in de wereld als het gaat om de energietransitie, waarbij Frank uiteraard toespitste op datgeen we in de Broekpolder gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Hoe kan de energietransitie voor de gehele polder eruitzien? Wat is de huidige situatie en waar kunnen we naar toebewegen als polder. Frank riep de aanwezige ondernemers vooral op om deel te nemen aan de pilot of aan de brainstormsessies die worden georganiseerd. ‘Hoe meer verschillende invalshoeken, gedachtes en ideeën op tafel komen hoe beter ons gezamenlijk plan wordt,’ aldus Frank. 

Ondernemers in de Broekpolder: Meld je aan voor de pilot

Wanneer je als Broekpoldenaar deelneemt aan de pilot help je samen met experts en andere ondernemers de huidige en toekomstige energievoorziening in kaart te brengen, voor jouw eigen situatie en de polder als geheel. Welke energie-oplossing past het best bij jouw teelt en hoe past dat in het totale plaatje van de polder? Wat zijn de ervaringen van andere ondernemers? Aangezien het project gesubsidieerd is, zijn er geen kosten aan verbonden. Zowel energie-intensieve als energie-extensieve bedrijven zijn welkom.

Ben je ondernemer en wil je starten met de energietransitie op uw bedrijf? Of heb je de eerste stappen al gezet en wil je onderzoeken wat er nog meer mogelijk is en hoe dit past in het totale plaatje voor de polder? Je kunt je aanmelden via info@broekpolder2040.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor deelname aan de workshops.

De gebiedscoöperatie Broekpolder 2040 ontwikkelt samen met Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland een overdraagbare aanpak voor de energietransitie van glastuinbouwgebieden en het creëren van de randvoorwaarden van een duurzaam verdienmodel voor het glastuinbouwgebied als geheel. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"