Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Webinar "Inzicht in aantal internationale werknemers"

woensdag 30 maart 2022

Maandag 28 maart organiseerde Greenports Nederland een goedbezocht webinar met als titel "Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?” Onderzoeksbureau Decisio presenteerde de resultaten van het kwantitatieve onderzoek dat zij in opdracht van Greenports Nederland uitvoerde. Hieruit bleek onder andere dat het aantal internationale medewerkers in Nederland zal blijven stijgen.

Aansluitend gingen Adri Bom Lemstra (Glastuinbouw Nederland), Eric Douma (LTO Nederland) en Gerard Mostert (Gemeente Katwijk/Greenports Nederland) onder de deskundige leiding van Kirsten Paulus in gesprek over de resultaten en over de centrale vraag van het webinar: hoe realiseren we een versnelling in de huisvesting van internationale medewerkers. De deelnemers aan het webinar konden via de chat en Mentimer vragen stellen en mee discussiëren, hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

De aanwezigen waren het er onder andere over eens dat het urgentiegevoel bij overheden nog meer vergroot moet worden en dat er nauwe samenwerking nodig is tussen overheden en marktpartijen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar huisvestingsoplossingen. De opname van het webinar en de rapportages worden binnenkort gepubliceerd. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten.

U kunt hier het webinar terugkijken.