Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuw belastingplan brengt verduurzaming tuinbouw tot stilstand 

dinsdag 17 december 2019

Dinsdag 17 december stemt de Eerste Kamer over de wet en over een motie die het kabinet oproept tot een gesprek met de sector over maatregelen en oplossingen. We roepen de Eerste Kamer op haar corrigerende macht te gebruiken, om zo desastreuze gevolgen voor de energietransitie in de glastuinbouwsector te beperken.

De sector gaat graag het gesprek aan met de verantwoordelijke bewindslieden over een oplossing om te voorkomen dat de verduurzaming van de tuinbouw tot stilstand komt. In februari valt de eerste aanslag van 2020 op de mat, dus in januari moeten we aan oplossingen werken. Wij zien mogelijkheden om de tarieven-structuur op elektra voor bedrijven zodanig aan te passen dat deze effectief wordt voor het behalen van de ambities van het klimaatakkoord. Zo kan gedacht worden aan een verschuiving tussen schijf 3 en schijf 4.

Adri Bom-Lemstra
Voorzitter Greenports Nederland en
Gedeputeerde Land- en tuinbouw, provincie Zuid-Holland

Sjaak van der Tak
Voorzitter Glastuinbouw Nederland

Carin van Huët
Directeur Food & Agri Nederland, Rabobank

Steven van Schilfgaarde
CEO Royal FloraHolland