Samenwerken is Groeien

Nieuws

dinsdag 21 november 2023

De afgelopen weken is er vanuit de sector op vele fronten veel werk verzet om de betekenis van de tuinbouw voor economie en maatschappij goed op de kaart te zetten in het politieke veld. De sector onderneemt tal van initiatieven op (politiek) gevoelige onderwerpen als energieverbruik, gewasbescherming, verpakkingen en waterkwaliteit. De sector maakt stappen, investeert, ontwikkelt en innoveert. Het is belangrijk om niet alleen nu voor de verkiezingen, maar ook daarna de aandacht van de politici hierop vast te pakken en vast te houden.  

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een verkiezingsmanifest opgesteld. Dit manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Hierin geven we aan wat de uitdagingen en kansen zijn en wat wij verwachten van een nieuw kabinet. Van goed werkgeverschap, versnelde energietransitie, verduurzaming op vele fronten tot een level playing field als het om handel gaat. Ook zijn er per thema zogeheten fiches opgesteld die dieper en concreter op de afzonderlijke onderwerpen uit het verkiezingsmanifest ingaan.

In de weken daarna is een groot aantal kamerleden benaderd, gesproken en over de vloer geweest bij ondernemers om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Daarnaast zijn er grotere bijeenkomsten georganiseerd en politieke cafe’s. 

Ook wanneer het stof is neergedaald van de verkiezingen, worden de gezamenlijke activiteiten in het politieke veld voortgezet. Zo wordt er gedurende de formatieperiode en de onderhandelingen vanuit het manifest een aanbod geformuleerd en een online campagne gestart met als doelgroep politici, beleidsmakers en NGO’s.