Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Energieprijzen op termijn een bedreiging

donderdag 25 november 2021

Meer dan de helft van de glastuinbouwondernemers in Nederland ondervindt op het bedrijf een kostenstijging als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat blijkt uit een inventarisatie die Glastuinbouw Nederland onlangs hield in het kader van de impact van de  hoge energieprijzen op de glastuinbouwbedrijven.

Ook kan hieruit worden geconcludeerd dat zo’n 75% van de ondernemers een gedeelte van hun gas- elektriciteitsbehoeften voor dit jaar heeft vastgelegd. Als de huidige energieprijzen aanblijven, verwacht 38% van de ondernemers dat er binnen het jaar liquiditeitsproblemen op het bedrijf ontstaan. Bovendien geeft 35% van de ondernemers aan dat zij in die situatie langdurige financiële problemen verwachten.

Vooral op bedrijven die hun energieposities niet of niet voldoende hebben vastgelegd, worden verliezen gedraaid. Bedrijven die dat wel hebben gedaan, zijn relatief minder geraakt. Voor deze bedrijven geldt echter wel dat hun contracten op enig moment gaan aflopen. Dan krijgen zij ook te maken met de effecten van de hogere energieprijzen. Hoe sneller de energieprijzen weer normaliseren, des te beter voor de gezondheid van de sector.

Rentabiliteit onder druk

Door deze inventarisatie, waaraan ruim 40% van de leden van Glastuinbouw Nederland deelnam, heeft het Tuinbouw Overlegteam een completer beeld gekregen van de huidige situatie. Deze is zorgelijk te noemen, zeker bij aanhoudende hoge energieprijzen. Indien de verkoopprijzen van de bloemen, planten en groenten niet evenwichtig meestijgen, gaat dit in steeds meer toenemende mate ten koste van de rentabiliteit van de glastuinbouwbedrijven. Een bijkomend effect is dat hierdoor de energietransitie wordt geremd. Ondernemers hebben immers minder of geen financiële middelen om te kunnen investeren in energieverduurzaming.

Vervolgstappen
De komende periode vinden gesprekken plaats met de ministeries van LNV en EZK voor ondersteuningsmaatregelen bij langdurig aanhouden van de huidige energieprijzen. Daarnaast worden de effecten op de langere termijn besproken en de randvoorwaarden, die de glastuinbouwsector dringend nodig heeft om de energietransitie te realiseren.