Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 5 mei 2022

Webinar 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’

Op dinsdag 26 april vond de 1e community-bijeenkomst ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’ plaats. Een actueler moment voor deze bijeenkomst hadden we niet kunnen plannen. De prijzen van energie zijn hoog en de regering heeft net de vrijdag ervoor via een brief aan de 2de kamer hun antwoorden op de beleidsvragen mbt de energietransitie in de glastuinbouw afgegeven. Rob van Ruiten, procesmanager GPNL, trapte de sessie af door dit te benoemen en te benadrukken dat samenwerking tussen regionale overheden en Greenports een belangrijk onderdeel uitmaakt van de energietransitie. Niet voor niets heeft de regering in haar beantwoording benadrukt dat opzet van gebiedsvisies door Greenports en vertaling van deze gebiedsvisies in de RES door regionale overheden een belangrijk onderdeel in de aanpak vormt.

In de bijeenkomst is Alexander Formsma, beleidsspecialist Glastuinbouw Nederland, uitgebreid ingegaan op deze beantwoording. Samenvattend: De richting is conform eerdere afspraken, maar de concretisering, en daarmee het handelingsperspectief voor tuinders, is onvoldoende. Een concretisering die wel is opgenomen in het investeringsplan van Glastuinbouw Nederland. Dit plan geeft aan dat in 4 jaar gekomen kan worden tot 900 mln. m3 besparing aan gas, mits overheden en ondernemers hierop afspraken kunnen maken en in samenwerken en met name dat essentiële randvoorwaarden kunnen worden ingevuld. Glastuinbouw Nederland gaat volop door met het overleg in Den Haag om tot werkbare oplossingen voor de glastuinbouw te komen, zodat tuinders op korte termijn door kunnen en dat de sector op langere termijn de energietransitie gaat maken.

Als 2de spreker heeft Hans van den Berg, procesmanager warmte en CO2 clusters Glastuinbouw Nederland, uitleg gegeven over het programma Gebiedsaanpak. Via procesondersteuning, regio-coordinatie en kennisdeling via de community-structuur kunnen Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland ondersteunen in de gebiedsaanpak gericht op met name het realiseren van duurzame collectieve warmte- CO2 projecten. Dit traject is in 2016 gestart in enkele gebieden. Een aanbod daartoe is eind vorig jaar aan alle betrokken provincies toegezonden. Inmiddels heeft een meerderheid ingestemd en is daarmee 75% van het glasareaal aangesloten op deze gebiedsaanpak. Per regio en tuinbouwgebied wordt dit nu op maatwerkbasis ingevuld.

Tot slot gaf Jeroen Straver, projectmanager bij gemeente Westland, een presentatie van de gebiedsaanpak in deze gemeente. Dit is al in 2008 opgestart en heeft inmiddels de nodige resultaten opgeleverd, maar is zeker nog niet klaar. De bijdrage vanuit de gemeente ligt op 3 onderdelen. Allereerst is een heldere visie en doel uitgewerkt en draagvlak binnen de politiek georganiseerd. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de gemeente in het verbinden van alle partijen die betrokken zijn in het transitieproces. En last but not least is de gemeente verantwoordelijk voor steun en financiele support via garantiestelling en concrete investeringen. Jeroen geeft daarbij aan dat deze aanpak succesvol is,en dat de samenwerking met de Greenport en Glastuinbouw Nederland essentieel was en is om draagvlak bij tuinders te organiseren een concrete initiatieven rondom energietransitie in gang te trekken. Hij beveelt gemeentes daarmee aan om gebruik te maken van het aanbod ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’.

Rob van Ruiten sluit de bijeenkomst af en vraagt deelnemers om hun feedback te geven. Hoe is deze bijeenkomst bevallen en waar is qua kennisuitwisseling en ondersteuning behoefte aan? Met die input zal dan gewerkt worden aan een vervolg op deze bijeenkomst.

Hier kijkt u het Webinar terug (YouTube).

De presentatie is hier terug te kijken.

Webinar 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’

Op dinsdag 26 april vond de 1e community-bijeenkomst ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’ plaats. Een actueler moment voor deze bijeenkomst hadden we niet kunnen plannen. De prijzen van energie zijn hoog en de regering heeft net de vrijdag ervoor via een brief aan de 2de kamer hun antwoorden op de beleidsvragen mbt de energietransitie in de glastuinbouw afgegeven. Rob van Ruiten, procesmanager GPNL, trapte de sessie af door dit te benoemen en te benadrukken dat samenwerking tussen regionale overheden en Greenports een belangrijk onderdeel uitmaakt van de energietransitie. Niet voor niets heeft de regering in haar beantwoording benadrukt dat opzet van gebiedsvisies door Greenports en vertaling van deze gebiedsvisies in de RES door regionale overheden een belangrijk onderdeel in de aanpak vormt.

In de bijeenkomst is Alexander Formsma, beleidsspecialist Glastuinbouw Nederland, uitgebreid ingegaan op deze beantwoording. Samenvattend: De richting is conform eerdere afspraken, maar de concretisering, en daarmee het handelingsperspectief voor tuinders, is onvoldoende. Een concretisering die wel is opgenomen in het investeringsplan van Glastuinbouw Nederland. Dit plan geeft aan dat in 4 jaar gekomen kan worden tot 900 mln. m3 besparing aan gas, mits overheden en ondernemers hierop afspraken kunnen maken en in samenwerken en met name dat essentiële randvoorwaarden kunnen worden ingevuld. Glastuinbouw Nederland gaat volop door met het overleg in Den Haag om tot werkbare oplossingen voor de glastuinbouw te komen, zodat tuinders op korte termijn door kunnen en dat de sector op langere termijn de energietransitie gaat maken.

Als 2de spreker heeft Hans van den Berg, procesmanager warmte en CO2 clusters Glastuinbouw Nederland, uitleg gegeven over het programma Gebiedsaanpak. Via procesondersteuning, regio-coordinatie en kennisdeling via de community-structuur kunnen Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland ondersteunen in de gebiedsaanpak gericht op met name het realiseren van duurzame collectieve warmte- CO2 projecten. Dit traject is in 2016 gestart in enkele gebieden. Een aanbod daartoe is eind vorig jaar aan alle betrokken provincies toegezonden. Inmiddels heeft een meerderheid ingestemd en is daarmee 75% van het glasareaal aangesloten op deze gebiedsaanpak. Per regio en tuinbouwgebied wordt dit nu op maatwerkbasis ingevuld.

Tot slot gaf Jeroen Straver, projectmanager bij gemeente Westland, een presentatie van de gebiedsaanpak in deze gemeente. Dit is al in 2008 opgestart en heeft inmiddels de nodige resultaten opgeleverd, maar is zeker nog niet klaar. De bijdrage vanuit de gemeente ligt op 3 onderdelen. Allereerst is een heldere visie en doel uitgewerkt en draagvlak binnen de politiek georganiseerd. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de gemeente in het verbinden van alle partijen die betrokken zijn in het transitieproces. En last but not least is de gemeente verantwoordelijk voor steun en financiele support via garantiestelling en concrete investeringen. Jeroen geeft daarbij aan dat deze aanpak succesvol is,en dat de samenwerking met de Greenport en Glastuinbouw Nederland essentieel was en is om draagvlak bij tuinders te organiseren een concrete initiatieven rondom energietransitie in gang te trekken. Hij beveelt gemeentes daarmee aan om gebruik te maken van het aanbod ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’.

Rob van Ruiten sluit de bijeenkomst af en vraagt deelnemers om hun feedback te geven. Hoe is deze bijeenkomst bevallen en waar is qua kennisuitwisseling en ondersteuning behoefte aan? Met die input zal dan gewerkt worden aan een vervolg op deze bijeenkomst.

Hier kijkt u het Webinar terug (YouTube).

De presentatie is hier terug te kijken.