Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 3 maart 2022

Naast haar huidige functies in de tuinbouw, aanvaardt Adri Bom-Lemstrta het Kamerheerschap als nieuwe nevenfunctie. Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Gisteren is Adri Bom-Lemstra benoemd tot Kamerheer in de provincie Zuid-Holland. Per 1 april 2022 vertegenwoordigt zij de Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

Huidige functies blijven behouden
Adri Bom-Lemstra is sinds 2019 voorzitter van Greenports Nederland en sinds 2021 voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Deze functies blijft zij vervullen naast haar nieuwe benoeming.

Zowel Greenports Nederland als Glastuinbouw Nederland feliciteren Adri-Bom-Lemstra met haar nieuwe functie en zijn blij dat zij zich daarnaast in blijft zetten voor het Nederlandse tuinbouwcluster.