Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Klimaatakkoord kabinet

dinsdag 2 juli 2019

Het kabinet heeft vanmiddag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het ministerie LNV trekt extra miljoenen uit om duurzame land- en tuinbouw te stimuleren. Minister Schouten licht in een videoboodschap op twitter toe hoe de land- en tuinbouw in dit akkoord naar voren komt. Zo geeft zij aan dat er verduurzaming moet plaats vinden voor de veehouderij, natuur- en weidegebieden hand in hand gaan, gezonde bodems belangrijk zijn en dat de kassen overschakelen van groot energieverbruikers naar energiebron. 

"Hiermee borgen we de toekomst van onze landbouw en behouden we een rijke natuur in dit land" aldus minister Schouten. Zij geeft aan dat uitwerking van deze plannen de volgende stap is. Binnenkort informeert Greenports Nederland u verder over het klimaatakkoord. 

Hierbij de link naar het klimaatakkoord.