Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Incotec wint de Plantum Duurzaamheidsprijs

De 8e editie van de Plantum Duurzaamheidsprijs heeft dit jaar een waardige winnaar gevonden in zaadverbeteraar Incotec, een internationaal bedrijf met de hoofdvestiging in Enkhuizen. Met hun innovatieve project 'Speed Up Reforestation' hebben zij indruk gemaakt op de jury en de prijs voor duurzaamheid in 2023 in de wacht gesleept.

Erik Jan Bartels, managing Director en tevens lid van de Raad van Advies van Greenports Nederland: “Wij zijn heel enthousiast over onze samenwerking met Land Life Company, en natuurlijk ook met de erkenning die we in de vorm van de Plantum Duurzaamheidsprijs hebben gekregen. Ontbossing is een van de grootste problemen waarmee we op dit moment te maken hebben en ieder initiatief wat helpt om dit tegen te gaan, heeft onze steun.”


Het project 'Speed Up Reforestation' is een samenwerking tussen Incotec en Land Life Company en is gericht op het mondiale probleem van ontbossing en de bedreigingen waarmee bossen te maken hebben. Plantum is de sectororganisatie voor bedrijven in de zaden, jonge planten en uitgangsmaterialen.

De jury van de Plantum Duurzaamheidsprijs 2023 prees 'Speed Up Reforestation' als een concreet initiatief dat een cruciale rol speelt bij het aanpakken van een wereldwijd vraagstuk. De toepassing van technologie en kennis uit de zaadsector in de bosbouwsector is een uitstekend voorbeeld van de bijdrage die de zaadsector kan leveren aan duurzaamheid.

Wereldwijd zijn er ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor het herstel en de bescherming van bossen, en Incotec draagt op unieke wijze bij aan deze missie door zich te focussen op het versnellen van herbebossing. Hoe gaat dat in zijn werk? De technologie en kennis die in de zaadsector zijn ontwikkeld, worden nu toegepast voor de coating van boomzaden. Door zorgvuldige selectie en behandeling wordt de kieming verbeterd, het plant- en groeiseizoen verlengd en het slagingspercentage van herbebossingsprojecten verhoogd. Dit heeft als resultaat dat grotere stukken land kunnen worden ingezaaid en dat herbebossing kan plaatsvinden, zelfs op gedegradeerde gronden.

Erik Jan Bartels; “Net als veel andere bedrijven hebben we als Incotec een visie op duurzaamheid. We vinden het belangrijk om zelf duurzaam te zijn en duurzame producten ook op een duurzame manier te produceren. Daarnaast zien we kansen om jonge planten te helpen om klimaatstress, zoals droogte en verzilting, beter te doorstaan met specifieke zaadbehandelingen. Als laatste willen we met alles wat we doen boeren en tuinders helpen de eventuele negatieve impact van de land- en tuinbouw zo klein mogelijk te maken.”