Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Samen aan de slag, even voorstellen.. 

In deze rubriek willen we de "tuinbouw" persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Annie van de Riet, directeur AVAG en lid van de tafel Internationalisering.

Hoe ben je in de tuinbouw terecht gekomen?
Ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Na 5 jaar de lobby voor deze sector te hebben gedaan vanuit Brussel, heb ik diverse managementfuncties vervult bij The Greenery. Daarna heb ik een uitstapje gemaakt naar de makelaardij. Ik was 11 jaar directeur van de NVM (branchevereniging voor makelaars en taxateurs). Nu ben ik terug in de tuinbouw. Na de primaire sector en de handel, leer ik nu als voorzitter van de AVAG ook de wereld van de glastuinbouwtechniek kennen.

Waar ben je actief binnen Greenports Nederland?
Ik vertegenwoordig de AVAG aan de tafels internationalisering en innovatie. Dat zijn voor ons belangrijke thema’s en nuttig om onze visie en activiteiten af te stemmen met andere partijen.

Met welke thema’s van het Tuinbouwakkoord heb je zelf tijdens je werk veel mee te maken?
De AVAG heeft 5 pijlers: internationalisering, innovatie, kwaliteit, arbeidsmarkt en lobby. Al deze thema’s komen terug in het Tuinbouwakkoord. Er zijn dus veel raakvlakken tussen de activiteiten van Greenports Nederland en de AVAG. De AVAG heeft 70 leden die vooral internationaal actief zijn en samen meer dan € 3 miljard omzet realiseren.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse tuinbouw de komende jaren?
De consument stelt steeds meer eisen aan haar voedsel. Maar heeft gemiddeld nog weinig besef waar het voedsel vandaan komt. Daar hebben we nog wat te doen. De glastuinbouw is een hele efficiënte manier om voedsel van hoogwaardige kwaliteit te produceren. Waar ook ter wereld. De techniek maakt het mogelijk om dat met zo min mogelijk water, energie en gewasbeschermingsmiddelen te doen. Daar heeft de sector grote stappen gezet die nog onbelicht zijn gebleven. Daar zie ik een belangrijke uitdaging. En vanzelfsprekend blijven we innoveren om de productie met behulp van nieuwe technieken nog verder te optimaliseren.

Hoe zie je de positie van de Nederlandse tuinbouw in het internationale krachtenveld over 5 jaar?
Mede door corona zijn veel landen gaan nadenken over de zekerheid van hun voedselvoorziening. Ik zie dat landen minder afhankelijk willen worden van import. Liever produceren zij hun eigen voedsel. Local-for-local krijgt mede hierdoor een opleving. Ik verwacht daarom dat Nederland minder voedsel gaat exporteren maar meer techniek. Techniek om de productie elders mogelijk te maken. Dat biedt kansen maar ook een uitdaging om deze te verzilveren!

AVAG gaat aan de slag met de toekomstscenario’s. Waarom?
Het was een goed idee om de scenariostudie te laten doen. Ik vond de uitkomst nog heel algemeen en lastig toe te passen op onze sector. Anderzijds zie ik dat de wereld echt is veranderd. Ook voor de AVAG-bedrijven. In een expertmeeting ontwikkelt door AVAG, TNO en ACCEZ gaan we daarom een aantal van onze leden kijken hoe het scenario-denken de AVAG-bedrijven kan helpen om in te spelen op de ontwikkelingen die de toekomst van het tuinbouwcluster ingrijpend zullen beïnvloeden.