Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Adviesraad Migratie roept op tot integraal arbeidsmarktbeleid

De Adviesraad Migratie adviseert het kabinet geen gebruik te maken van een streefgetal om van tevoren te bedenken hoeveel asielzoekers we per jaar in Nederland willen ontvangen. Het kan daarentegen volgens de Adviesraad wél nuttig zijn om jaarlijks vast te stellen hoeveel internationale werknemers economisch gezien nodig zijn. Hiervoor is een brede visie op migratie nodig, alsmede een integraal arbeidsmarktbeleid, zo stelt de Adviesraad. 

Uit onderzoek van Greenports Nederland (Decisio) blijkt dat er op dit moment in Nederland zo’n 540.000 internationale medewerkers werken, waarvan zo’n 5% in de landbouw- en visserijsector. Een aantal dat volgens genoemd onderzoeksbureau richting 2030 met zo’n 4% per jaar gaat groeien en daarmee van groot belang is voor de toekomst van de agrarische sectoren. Kenmerkend voor de land- en tuinbouw zijn de sterke seizoenspieken. Deze zijn per teelt en per jaar, door weersomstandigheden, verschillend. Tijdens deze pieken zijn in een relatief korte tijd veel (internationale) werknemers nodig. LTO Nederland en Greenports Nederland pleiten voor stabiliteit in wet- en regelgeving, waarbinnen ruimte is en blijft voor het bieden van tijdelijke contracten. Het gebruik van richtgetallen biedt dan aanknopingspunten.

De inzet van richtgetallen kan namelijk bijdragen aan een meer toekomstgericht, samenhangend en maatschappelijk ingebed migratiebeleid. De Adviesraad stelt dat richtgetallen wel een afgeleide moeten zijn van een bredere visie op migratie in de samenleving. Bovendien is voldoende beleidsruimte een cruciale voorwaarde voor de nationale overheid om richtgetallen daadwerkelijk waar te maken. 

Als het om internationale werknemers gaat roept de Adviesraad de overheid op om een integraal arbeidsmarktbeleid op te stellen. Een oproep waar LTO Nederland en Greenports Nederland zich van harte achter scharen.