Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Alternatieven voor 
corona-overschot tuinbouwproducten

Westland, Zuid-Holland en SIGN steunen onderzoek
Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) steunen het onderzoek naar alternatieven voor tuinbouwproducten die anders vernietigd worden of gebruikt zouden worden als compost. Dat onderzoek richt zich met name op plantinhoudstoffen. Die zouden gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld kleur-, geur- en smaakstoffen. Inmiddels zijn er al minimaal 18 concrete cases.

Helaas worden er als gevolg van de coronacrisis prachtige tuinbouwproducten vernietigd. Dat is zonde, want niet alleen gaan mooie producten verloren, maar ook nuttige inhoudstoffen. Daarom neemt een aantal partijen het initiatief voor onderzoek naar gebruik van bijvoorbeeld oliën, kleurstoffen, hydrolaten en gedroogde plantendelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door laboratoriumbedrijf VARTA. Dat maakt van twintig tuinbouwproducten monsters die worden aangeboden aan ondernemers in bijvoorbeeld de cosmetica-, geur- en smaakindustrie.

VARTA doet dit in opdracht van BioBoost, in samenwerking met Biobased Greenport West-Holland. Biobased Greenport West-Holland is het biobased programma van netwerkorganisatie Greenport West-Holland, BioBoost is een Europees samenwerkingsproject tussen Westland/Greenport West-Holland en Belgische en Engelse partners en stimuleert een biobased en circulaire ontwikkeling in de tuinbouw. Onlangs lanceerden beide partijen een webplatform (www.bioboost-platform.com) met voorbeelden van biobased toepassingen in de tuinbouw. De eerste teelten worden inmiddels al onderzocht. Binnen enkele weken zijn de eerste monsters gereed: deze worden gedeeld via het webplatform van BioBoost. Bovendien zijn al contacten met potentiële afnemers gelegd.

Financiers van het onderzoek zijn gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN, een initiatief van Glastuinbouw Nederland) en wordt vanuit de EU aangevuld via het Interreg project Bioboost. Wethouder Albert Abee van Westland: “De coronacrisis is een trieste aanleiding. Maar met dit onderzoek willen we biobased mogelijkheden voor de tuinbouw aantonen, zodat de sector toch de vruchten kan plukken van deze crisis.”

Willem Kemmers, projectleider Biobased Greenport West-Holland en BioBoost: “Met dit onderzoek werken we aan praktische nieuwe kansen voor ondernemers in de tuinbouw. We hopen zo snel mogelijk alternatieven te vinden voor verschillende sierteeltproducten, en verbinding te leggen met partijen uit de geur-, kleur- en smaakstoffenindustrie. Niet alleen voor tijdens de coronacrisis, maar ook voor daarna. Planten hebben nu eenmaal meer potentie dan waar we nu meestal van uitgaan.”

Telers die willen meewerken kunnen zich melden bij Willem Kemmers.