Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

zaterdag 23 april 2022

"In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten", luidt de aftrap van Minister Staghouwer in zijn brief van 22 april aan de Tweede Kamer. 

De brief is getiteld: "Samenhangend pakket glastuinbouw" en richt zich op de energietransitie om de klimaatdfoelen te behalen.

Zware rol voor gebiedsgerichte aanpak

Waar Greenports Nederland haar nieuwsbrief van maart nog weidde aan gebiedsgerichte aanpak, neemt deze aanpak nu een belangrijke rol aan in de randvoorwaarden die de Minister formuleert:

"Voor de klimaattransitie is van belang dat de gebiedsaanpak versneld wordt. Hiervoor moeten regionale overheden voldoende capaciteit en middelen inzetten om van het gebiedsproces een succes te maken. Greenports Nederland kan gebiedsprocessen faciliteren en middels pilots op gang brengen. Eigenaarschap en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Plannen komen pas van de grond als ondernemers duidelijkheid hebben over hun toekomst in een gebied en de mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen."

Veel vervolgoverleg nodig

De Minister sluit de brief af met: "Om dit samenhangend pakket nader uit te werken, zal ik met de glastuinbouwsector afspraken maken over onder andere de concrete inzet en volgorde waarin acties worden uitgewerkt. Ik zal de Kamer bij de Klimaatnota nader informeren over de voortgang van de uitwerking van het samenhangende pakket. Ten minste twee keer per jaar wordt in aanwezigheid van mijzelf, minister voor Klimaat en Energie en staatsecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst of hoog-ambtelijke vertegenwoordigers bestuurlijk overleg gevoerd met de sector en indien nodig met andere betrokken partijen."

U kunt de hele brief hier nalezen.