Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Een nieuw verhaal..?

Column nieuwsbrief november 2023

Over een paar weken gaan we naar de stembus voor de landelijke verkiezingen om onze nieuwe volksvertegenwoordigers in de 2e kamer te kiezen. Veel kiezers zweven nog en hebben geen idee waar ze voor gaan kiezen. Het oude speelveld is op zijn kop gezet en de nieuwe spelers hebben nog geen sporen getrokken. Ze geven wel aan het allemaal anders te willen doen….

Ook tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres werd in de workshop “de tovenaar en de profeet“ van Hidde Boersma en Joris Lohman de oproep gedaan om samen het verhaal rond de tuinbouwproductie te herschrijven.

Gekoppeld aan de wens om een echte bijdrage te leveren aan een gezonde en groene samenleving. Daarbij kwam al snel naar boven dat de toekomst ligt in het combineren van high-tech productie met nauwelijks emissies en met respect voor de omgeving. Ook de ondernemers Toon Ebben, Peter van der Avoird en Harry Wubben in het panel over biodiversiteit in de praktijk riepen op niet altijd de optische (soms monotone) perfectie na te streven in de producten, maar ook diversiteit te gaan omarmen. Weer een mooi (nieuw) verhaal! Voor de consument is dat nog een hele weg, maar de overheden en bedrijven kunnen het voorbeeld geven met hun inkoopbeleid naar beplanting voor de openbare ruimte.

Het verhaal van de Nederlandse tuinbouw is uitstekend, super innovatief en bijna volledig circulair en richtinggevend voor veel (buitenlandse) regio’s die hun zelfvoorziening graag op willen krikken. Daarbij beseffen we ons dat bewijslast over circulariteit en duurzaamheid geleverd moet worden om de “license to produce” te behouden. Ook zullen we nog meer en nog duidelijker de verbinding moeten maken met de politiek, de NGO’s, de burgers en consumenten. Een enkel verhaal is hierbij niet genoeg, er ontstaat de komende periode een hele verhalenbundel met een ijzersterke uniforme boodschap. We gaan hiervoor een gezamenlijke communicatie aanpak neerzetten. Goed dat het tuinbouwcluster hierin samen optrekt en samenwerkt.