Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Drones in de kassen om insecten te bestrijden

Startup uitgelicht
Drones in de kas

PATS ontwikkeld kleine autonome drones om een gewas insectenvrij te houden.

Startup PATS Indoor Drone Solutions ontwikkelt een nieuwe manier van gewasbescherming voor de glastuinbouw. Met kleine en slimme drones worden vliegende plaaginsecten zoals motten niet alleen opgespoord maar ook direct geëlimineerd. Camera’s houden het gewas continu in de gaten. Wanneer er een mot in beeld komt, vliegt een kleine drone hier naartoe en schakelt de mot uit. Op deze manier worden de insecten mechanisch bestreden zonder (bio)chemische middelen te gebruiken. Door deze preventieve aanpak wordt de plaag bij de bron aangepakt, namelijk het insect zelf, waardoor een verdere verspreiding van de plaag voorkomen wordt. 

Bram Tijmons: “De ontwikkelingen en mogelijkheden met drones gaan snel, zodoende zijn wij aan de slag gegaan om te kijken hoe we drones zouden kunnen toepassen in kassen. Motten zijn een probleem in diverse gewassen, vandaar dat we gekeken hebben of het mogelijk was om deze met drones te bestrijden. Wij richten ons nu nog voornamelijk op de sierteeltgewassen omdat hier makkelijk tussendoor en overheen te vliegen is. De eerste pilot met in een kas met gerbera’s was veelbelovend. Op basis van die resultaten is besloten een pilot op te starten met een groep kwekers. Later dit jaar zullen we de eerste systemen bij diverse bedrijven in de sierteelt gaan aanleggen."

PATS helpt kwekers bij het verminderen van productieverliezen en biedt een duurzaam alternatief in de strijd tegen plaaginsecten. Wil je meer weten? Kijk dan even op de site van PATS