Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Samen aan de slag
Even voorstellen: Ilse Zaal

In deze rubriek willen we de "tuinbouw" persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Ilse Zaal.

Wie is Ilse Zaal en hoe ben je in de politiek terecht gekomen? 
In 2020 maakte ik een carrièreswitch. Ik was vanaf 2002 werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker, (hoofd-)docent arbeidsrecht en als laatste ook als opleidingsdirecteur. In mei 2020 werd ik, na het vertrek van Jack van der Hoek, benoemd als gedeputeerde. Ik was al sinds 2010 actief als Statenlid en dus goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in Noord-Holland. Ik heb een brede portefeuille met onder andere Economie (inclusief onderwijs en arbeidsmarkt), Land- en tuinbouw en visserij, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme. Om dagelijks bezig te zijn met de toekomst van de provincie vind ik fantastisch.

Waarin ben je actief binnen Greenports Nederland?
Ik ben lid van de Greenboard, en daarnaast bestuurlijk trekker van de Transitietafel Internationalisering waarin we samenwerken aan een eenduidige internationale positionering van de tuinbouw. Binnen deze transitietafel maak ik mij sterk voor de profilering van de sector in de EU.

Wat spreekt je aan de tuinbouw?
De tuinbouwsector is enorm innovatief en veelzijdig. En dat werpt zijn vruchten af: prachtige producten die zowel nationaal als internationaal enorm gewaardeerd worden. Nederland heeft een internationale koplopers positie als het gaat om kennisontwikkeling en innovatie van zaadje tot de producten op ons bord. Daar ben ik heel erg trots op.

Wat kan de Nederlandse tuinbouw bijdragen aan de farm to fork strategie van de EU?
De Nederlandse tuinbouw loopt voorop qua kennisontwikkeling en innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat de sector met haar innovatieve oplossingen een gidsrol kan spelen bij het behalen van de Europese duurzaamheidsambities. De sector zorgt voor producten die bijdragen aan een gezonde samenleving, daarnaast maken we stappen op het gebied van hoogtechnologische productie, circulariteit en agro-ecologie. Dit zijn onderwerpen die, als het aan ons ligt, in de EU hoog op de agenda moeten komen te staan.

Wat kan je betekenen voor de tuinbouw als lid van de Commissie NAT in het Comité van de regio’s?
Ik ben vertegenwoordiger in de Commissie Natural Resources van het Comité van de Regio’s in Brussel en vind het belangrijk dat ik daar onze Tuinbouwsector kan vertegenwoordigen. We hebben de afgelopen tijd met de partners van Greenports NL hard gewerkt aan een gezamenlijk ambitiedocument voor de tuinbouw sector. Dit helpt onze lobbyisten en mijzelf om één en hetzelfde verhaal te vertellen en de gezamenlijke belangen op de agenda te krijgen. Met dit ambitiedocument wil ik de komende periode gesprekken voeren met andere tuinbouwregio’s, Europarlementariërs en de Europese Commissie. Het mooie aan het Greenports NL netwerk is dat ik dit niet alleen hoef te doen, en dat we samen toewerken naar een goed Europees verhaal.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse tuinbouw de komende jaren?
De tuinbouwsector heeft met een Nationale Tuinbouwagenda zeven ambities geformuleerd, waaronder versneld naar een klimaatneutrale tuinbouw te ontwikkelen, internationaal leidend te blijven in kennisontwikkeling en kennistoepassing, teelt verder te verduurzamen (minder bestrijdingsmiddelen), ontwikkeling van gewassen die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen, bestand zijn tegen veranderingen van klimaat. Een andere grote uitdaging is de kant van arbeidsmarkt en onderwijs. Hoe kan de sector voldoende gekwalificeerde medewerkers aantrekken en jonge mensen interesseren voor een carrière in de groene sector? Om deze uitdagingen aan te pakken is de samenwerking van bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen van belang en dat zie je terug in concrete projecten, zeker ook in Noord-Holland!