Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Samen aan de slag
Even voorstellen: Jaap Bond

In deze rubriek willen we de “tuinbouw” persoonlijk aan u voorstellen. 
Het woord is aan Jaap Bond, oud-gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Holland en oud-voorzitter Greenports Nederland.

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen? 
Ik heb 28 jaar bij de politie gewerkt als chef van de regionale recherche in Zaanstreek-Waterland. Omdat ik bij de politie werkte en in die tijd ook pelotonscommandant van de mobiele eenheid was mocht ik niet deelnemen in de lokale politiek van Volendam, mijn woonplaats. Het CDA vroeg mij of ik de lokale belangen wilde vertegenwoordigen bij de provincie. Zodoende ben ik voor het CDA in Provinciale Staten terecht gekomen en later ook fractievoorzitter geworden. Vanuit die rol werd ik 12 jaar geleden voor het eerst gedeputeerde; die functie heb ik drie opeenvolgende coalitieperiodes met heel veel plezier en trots mogen vervullen. 

Wanneer kwam de tuinbouw bij u in beeld?
Vanaf de start als gedeputeerde heb ik “land- en tuinbouw” in mijn portefeuille gehad, een prachtige sector die toen onderbelicht was. Meer dan 60% van de Noord-Hollandse oppervlakte wordt ingezet voor  land- en tuinbouw, terwijl toentertijd veel aandacht ging richting Schiphol, de hoofdstad en de bloemenveiling. In die 12 jaar heb ik mogen bouwen aan meer structuur en aandacht voor de land- en tuinbouw. Eén van de mooiste resultaten was het realiseren van de greenport-status voor de regio Noord-Holland Noord. En uiteraard het ontstaan en de oprichting van Greenports Nederland vanuit het Beraad van Boskoop, dat we op initiatief van Adri Bom (gedeputeerde Zuid-Holland) verder vorm hebben gegeven. Met als uiteindelijk resultaat de totstandkoming van het Nationale Tuinbouwakkoord en de uitvoeringsagenda. 

Hoe ziet u de tuinbouw over 5 jaar?
In de afgelopen 10 jaar zijn er enorme stappen gemaakt, het is een zeer innovatieve sector. De ondernemers zijn bereid om hun nek uit te steken om vooruit te komen. Greenports Nederland kan en moet hen daarbij helpen. De verbindende rol die Greenports Nederland kan vervullen helpt de ontwikkeling van de tuinbouw. Hierdoor kan er snel geschakeld worden om zo de koppositie in de wereld te behouden. 

Wat zou u de huidige minister van LNV willen mee geven?
Nu doorpakken! Tijdens het AO Tuinbouw waren er veel complimenten voor de sector dat alles zo goed gaat. Dat is ook zo, maar we moeten niet achterover gaan leunen. En laat de sector zelf aan het stuur zitten, dus betrek ze bij de vormgeving en invulling van de plannen. Want mijn ervaring is dat wanneer de ondernemers aan tafel zitten dat ook gaat lukken. Dus samen aan de slag. 

Gaan we u nog terug zien in de tuinbouw?
Dat weet ik niet. Ik ga eerst op vakantie, daarna zal ik beslissen wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval nog niet achter de geraniums zitten.