Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Evergreen

Hoe kunnen we zorgvuldiger omgaan met grondstoffen?
Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering.

In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave. In het project werken 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen intensief samen. Hun doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Deze samenwerking wordt gebundeld in de onderstaande programmalijnen:

1.    Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor Duurzaam Bodembeheer en vergroening gewasbescherming.
2.    Teelt op Water: ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor Teelt-de-grond-uit technieken.
3.    Clusterversterking; versterking in Noord-Holland door middel van borging van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingen en door geborgde Living Labs. 

Het project wordt uitgevoerd door:

  • 26 agribusiness bedrijven en instellingen bestaande uit: 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik (akkerbouw), Nederlandse Fruittelers Organisatie (fruitteelt), 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders.
  • 6 Kennisinstellingen: Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, Aeres Hogeschool, Clusius College en Inholland.
  • Greenport Noord-Holland Noord als penvoerder.

Het projectteam: 
Bureau Haute Equipe (rapportage)
Marcel Deen (projectleider)
Erna Steenhuis (communicatie)

Dit project is onderdeel van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Steenhuis, projectcoordinator.