Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

De tuinbouwsector maakt werk van de Europese Farm to Fork strategie

Het tuinbouwcluster biedt oplossingen die wereldwijd nodig zijn voor gezonde samenlevingen. De hoogwaardige en uiterst efficie╠łnte (Nederlandse) tuinbouwsector kan, met innovatieve oplossingen, een gidsrol spelen bij het behalen van de Europese duurzaamheidsambities. Zij levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen zoals uiteengezet in de Europese Green Deal, de van boer-tot-bord strategie en de biodiversiteitsstrategie 2030. De Nederlandse tuinbouwsector zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met tuinbouwregio’s en –clusters in andere EU-lidstaten. Gezamenlijk wordt ingezet op de versnelling van duurzame voedselsystemen, de van boer-tot-bord strategie is hierbij instrumenteel.

Greenports Nederland heeft hiertoe een ambitiedocument opgesteld in samenspraak met het bedrijfsleven, de tuinbouwprovincies en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Deze kunt u hier downloaden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.