Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Gebiedsatelier

Werkmethode Gebiedsatelier
Het Gebiedsatelier is een beproefde werkvorm waarbij rondom kaarten de dialoog wordt gevoerd over ontwikkelingen in een gebied.
Door dilemma’s en oplossings¬richtingen gezamenlijk te verbeelden wordt de opgave voorstelbaar en bespreekbaar. Zo ontstaat er meer helderheid over de ruimtelijke gevolgen van opgaven, ontwikkelingen, prioriteiten en rollen van partijen.
Het is een vorm van ontwerpend onderzoek, die het proces kan versnellen en de kansen voor verbetering van de leefomgeving en het ondernemersklimaat in beeld brengt.

Locatie en deelnemers
Het Gebiedsatelier vindt plaats in het betreffende gebied, waarbij ondernemers, bewoners, bestuurders en deskundigen met elkaar om de ‘tafel met kaart’ gaan zitten. Zo nodig of gewenst is een gezamenlijk veldbezoek onderdeel van het Gebiedsatelier.
Het groepsproces en de tafels worden begeleid door ervaren procesbegeleiders en landschapsarchitecten/-ontwerpers.

Inhoud en resultaat
Naast innovatie en ontwikkelingen in de tuinbouw en bedrijfsvoering, komen er nog veel meer opgaven op een gebied af. Denk aan klimaatadaptatie, waterveiligheid, woningbouw en energietransitie. Het zijn grote opgaven met een enorme ruimtelijke impact voor de omgeving.
Een Gebiedsatelier is een goed voorbereide en zorgvuldig uitgewerkte, intensieve en productieve werkbijeenkomst van een dagdeel/avond of hele dag. Het programma wordt in nauw overleg met de gebiedspartijen voorbereid.
Input wordt geleverd door bewoners en ondernemers, en door deskundigen met thematische- en gebieds-kennis.

Na een plenair gedeelte met toelichting vanuit verschillende invalshoeken, wordt in 1 of meerdere rondes in kleine groepjes gediscussieerd met de kaart op tafel.
De samenstelling van de groepjes kan in de rondes verschillen. Na elke ronde worden de bevindingen van de groepjes plenair teruggekoppeld.

Het uiteindelijke resultaat is een gezamenlijke visie, een intentieverklaring, inrichtingsvarianten of een strategie. Passend bij waar in het betreffende gebied en proces behoefte aan is.

RVO heeft de afgelopen jaren een aantal gebiedsateliers in tuinbouwgebieden als onderdeel van het gebiedsproces georganiseerd.

Ter inspiratie een aantal voorbeelden

  • Het verslag van een digitale variant van een gebiedsatelier in glastuinbouwgebied Baan en Sotaweg (Roelofarendsveen)
  • Het verslag van een eerste gebiedsavond in glastuinbouwgebied Oranjepolder (Maasdijk); DOWNLOAD (PDF)

Voor meer informatie over het toepassen van het gebiedsatelier bij de gebiedsontwikkeling in de tuinbouw, kunt u contact opnemen met Desiree Bokma desiree.bokma@rvo.nl of Yvette Rosenboom Yvette.Rosenboom@rvo.nl.