Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Gebiedscoördinator

Een gebiedscoördinator heeft een onafhankelijke rol tussen de glastuinbouwbedrijven en de overheden in. De gebiedscoördinator heeft zowel een vertrouwenspositie richting de bedrijven, als richting de overheden. De taak van de gebiedscoördinator is om samenwerking tussen de bedrijven onderling en vervolgens tussen de bedrijven en de overheden te organiseren.  Vervolgens heeft deze samenwerking tot doel om nieuwe bedrijven aan te trekken en diverse projecten te realiseren die een gebied toekomstbestendig maken. Het kan gaan om uiteenlopende projecten, zoals actualisatie bestemmingsplan, realiseren glasvezelinternet, realiseren duurzame energievoorziening, verbeteren ontsluiting en verkeersveiligheid, verbeteren watervoorziening, etc.

Waar
Gebiedscoördinator Greenport Aalsmeer
Greenport Aalsmeer werkt sinds 2020 als onafhankelijke gebiedscoördinator aan het toekomstbestedig maken van vier glastuinbouwgebieden. Dit doet zij door samenwerking tussen ondernemers te organiseren, het aantrekken van nieuwe bedrijven, verduurzamen van de energievoorziening en samenwerking met overheden en andere stakeholders. Daarnaast is Greenport Aalsmeer het ondernemersloket voor glastuinbouwondernemers met uitbreiding- of verplaatsingcasussen. Een gebiedscoördinator heeft 7 tot 10 jaar nodig om tot een duurzaam glastuinbouwgebied te komen.

Bij wie kan ik terecht
Dave Vlaming: dvlaming@greenportaalsmeer.nl

Waar
Sinds 2013 werkt Ontwikkelingsbedrijf NHN als onafhankelijke gebiedscoördinator aan het toekomstbestendig maken van het gebied. Dit doet zij door samenwerking tussen ondernemers te organiseren, het aantrekken van nieuwe bedrijven, verduurzamen van de energievoorziening en samenwerking met overheden, HVC Groep en Rabobank Alkmaar e.o. Daarnaast is Ontwikkelingsbedrijf NHN het ondernemersloket voor glastuinbouwondernemers met uitbreiding- of verplaatsingcasussen. Een gebiedscoördinator heeft 7 tot 10 jaar nodig om tot een duurzaam glastuinbouwgebied te komen.

Bij wie kan ik terecht
Dave Vlaming: dvlaming@nhn.nl