Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Inventarisatie stikstofproblematiek bij grootschaligere projecten

De kranten staan er vol mee: Nederland dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Vanuit de bouw lezen we dat projecten stil komen te vallen en de discussie over de toekomst van de landbouw laait weer op. Maar wat betekent de stikstofproblematiek voor de tuinbouwsector? Samen met Glastuinbouw Nederland proberen wij hier een beeld bij te vormen door middel van een inventarisatie.

Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt binnenkort een enquête uitgezet om onder de tuinbouwbedrijven op individueel ondernemersniveau te inventariseren in hoeverre zij problemen ondervinden rondom de stikstofregels.

Maar ook bij grootschaligere projecten (gebiedsniveau) kunnen wij ons voorstellen dat de realisatie vertraging oploopt, stil komen te staan of zelfs helemaal niet door kunnen gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de moderniserings- en duurzaamheidsuitdagingen waar onze sector voor staat. Op dit vlak doen wij een beroep op u. Wij vragen u ons te informeren over grootschalige  (gebieds)projecten (welke belangrijk voor de tuinbouw zijn) die hinder ondervinden door de stikstofregels. Denk hierbij aan onder andere aardwarmteprojecten, biomassacentrales, warmtenetten, WKO-systemen, OCAP leidingen, water- of infraprojecten, etc.

Wees hierbij zo concreet mogelijk:

  • Naam project
  • Locatie project
  • Korte omschrijving project
  • Problemen die ervaren worden in relatie tot de stikstofregels

U kunt deze projecten doorgeven via het e-mail adres: stikstof@greenports-nederland.nl. Wij kunnen niet de individuele knelpunten die u nu ervaart voor u wegnemen, maar een breed beeld op de problematiek gaat de regionale greenports en de sector helpen in onze gesprekken met zowel de provinciale als rijksoverheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Lommerse via rutger.lommerse@greenports-nederland.nl